בית הדין לענייני עבודה קבע כי המציל זכאי לתשלום תוספת קידום והפרשי שכר ותשלום הפרשים לקרנות השונות. העירייה חויבה בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין

אודיה שווץ פרסום: 11:39 - 30/04/24
סוכת מציל, חוף הכרמל | צילום: חגית הורנשטיין
סוכת מציל, חוף הכרמל | צילום: חגית הורנשטיין

בית הדין לעבודה קיבל את תביעתו של מימון בן סימון, מציל בחופי הרחצה העירוניים, שעתר נגד העירייה בדרישה לקבל תשלום הפרשי שכר בגין קידום שני ותשלום הפרשים לקרן פנסיה ולקרן השתלמות כנגזרת לכך, זאת למרות התנגדות העירייה ומשרד האוצר.

הליך זה עניינו פרשנות הסכמים קיבוציים ותחולת הוראות ההסכמים הקיבוציים בנוגע לקידום ראשון וקידום שני של עובדים ותיקים. בן סימון טען באמצעות עורך דינו כי הוא זכאי לשתי תוספות שכר. הוא עתר לחייב את העירייה בתשלום קידום לתפקיד מנהל תחנה ומציל משנת 2015 ועד מועד הגשת התביעה בשנת 2022 בסך 45,440 שקל וכן הפרשי הצמדה וריבית בסך 72,274 שקל. בנוסף, ביקש פיצוי בגין חוסר בהפקדות לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות בגין תוספת הקידום בסך 11,814 שקל. 

בית הדין קבע כי נוכח הקשיים שבתחשיב של המציל ומשלא הוצג תחשיב נגדי מטעם העירייה ניתן פסק דין לפיו המציל זכאי לתשלום תוספת קידום שני בשיעור של עשרה אחוזים משכרו המשולב בגין הקידום בשנת 2015 ועוד הפרשי שכר ותשלום הפרשים לקרנות השונות.

העירייה מצידה תערוך גם תחשיב הפרשי שכר להם המציל זכאי והתשלום יבוצע תוך 60 יום. העירייה חויבה לשלם למציל שכר טרחת עורך דין בסך 7,000 שקל והוצאות משפט בסך 2,000 שקל. 

בא כוח המציל, עו"ד יניב ברוך: ״בית הדין הנכבד בפסק דין אמיץ ומנומק החיל על התובע, מציל ים, את הפרשנות של תוספת קידום בהסכם הקיבוצי בהתאם לתכליתו, למרות התנגדות עיריית חיפה, מרכז השילטון המקומי והממונה על השכר במשרד האוצר, וזאת בניגוד לעמדת ההסתדרות. פסק דין זה מהווה בשורה לזכויות העובדים ככלל וכן לציבור המצילים בפרט״.

מעיריית חיפה נמסר שהיא תשקול את צעדיה לאחר שתלמד את פסק הדין.

עו
עו"ד יניב ברוך | צילום: אלבום פרטי