המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי על חברת כרמל אולפינים מקבוצת בזן שבמפרץ חיפה בסך של 18.7 מיליון שקל בגין חריגה מערכי הפליטה לאוויר. זהו אחד הסכומים הגבוהים שהטיל המשרד להגנת הסביבה על חברה או מפעל כלשהו. בזן: "נעתור לבית המשפט נגד ההחלטה"

אודיה שווץ פרסום: 12:25 - 08/05/24
כרמל אולפינים | צילום: המשרד להגנת הסביבה
כרמל אולפינים | צילום: המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי על חברת כרמל אולפינים מקבוצת בזן שבמפרץ חיפה בסך של 18.7 מיליון שקל בגין חריגה מערכי הפליטה לאוויר. זהו אחד הסכומים הגבוהים שהטיל המשרד להגנת הסביבה על חברה או מפעל כלשהו

המשרד להגנת הסביבה הטיל על חברת כרמל אולפינים (כאו"ל) מקבוצת בז"ן שבמפרץ חיפה עיצום כספי בסך של 18,658,920 שקל, בגין חריגה מערכי הפליטה שנקבעו לחברה בהיתר הפליטה של המפעל מכוח חוק אוויר נקי – אחד הסכומים הגבוהים שהטיל המשרד להגנת הסביבה על חברה או מפעל כלשהו. השלמת הליך האכיפה המנהלית מגיעה לאחר שהמשרד הודיע לחברה על כוונתו להטיל עיצום ב-2023. 

כאו"ל היא חברה-בת בבעלות מלאה של בז"ן העוסקת בין השאר בייצור ובשיווק של פולימרים המשמשים לתעשיית הפלסטיק במפעל הנמצא במפרץ חיפה. פעילות מתקני המפעל היא מקור פליטה הנדרש בהיתר פליטה מטעם המשרד להגנת הסביבה על פי חוק אוויר נקי.

עד ליום 28 בפברואר 2018. לאחר פניות חוזרות מהמפעל ודיונים רבים, בתיקון היתר הפליטה מיום 9 במארס 2020, נדרשה החברה להגיש תוכנית ולהתקין אמצעים להפחתת הפליטות עד ליום 1 בינואר 2021, אשר כללו מתן זמן היערכות סביר למפעל להשלמת המהלך ולהתקנת אמצעי הפחתת הפליטות הנדרשים.

בהיתר הפליטה המקורי שהעניק המשרד למפעל בשנת 2016 נדרשה הפחתת פליטות של תחמוצות חנקן מדודי הקיטור החברה לא עמדה בלוחות הזמנים כפי שקבע המשרד, ולא נערכה כראוי עם הקמת מתקני טיפול במזהמים כנדרש בהיתר, והחל מראשית שנת 2021 נמדדו חריגות מערכי הפליטה המעודכנים לתחמוצות חנקן שנדרשה החברה לעמוד בהם.

על כן פתח מחוז חיפה של המשרד בהליך אכיפה מנהלי נגד החברה, במסגרתו הוציא המחוז צו מנהלי מכוח סעיף 45 בחוק אוויר נקי, ובו נקבעו ערכי פליטה מחמירים למזהם תחמוצות החנקן מתנורי הפיצוח של החברה, במטרה לצמצם לאלתר את הפליטות הכוללות של המפעל ואת הפגיעה באיכות האוויר, עד להשלמת התקנת אמצעי הפחתת הפליטות, כפי שדרש המשרד בהיתר. במקביל להליך האכיפה המנהלי המשיך המשרד להגנת הסביבה בהליך האכיפה למיצוי הדין מול המפעל.

בחודש מאי 2022, ובאיחור של כשנה וחצי מהמועד שנקבע בהיתר הפליטה, השלים המפעל את התקנת אמצעי הפחתת הפליטות. על כן, ובגין החריגות מערכי הפליטה של המזהם תחמוצות חנקן שנמדדו החל מינואר 2021, הטיל המשרד להגנת הסביבה על חברת כרמל אולפינים עיצום כספי על סך כ-18.7 מיליון שקל.

בשנים האחרונות ניהל המשרד להגנת הסביבה כמה הליכי אכיפה נגד חברת כאו"ל וחברות נוספות בקבוצת בז"ן, כולל עיצומים כספיים, צווים, התראות וחקירות פליליות. בשנת 2017 הוטל על כאו"ל עיצום כספי בסך 2.17 מיליון שקל על הפרת חוק אוויר נקי. בחודש יוני 2022, הגיש המשרד כתב אישום נגד החברה ושלושה נושאי משרות בה בגין גרימת זיהום אוויר והפרות חוזרות של תנאי היתר הפליטה ורישיון העסק.

 המשרד להגנת הסביבה פועל באמצעות דרישותיו במסגרת היתרי הפליטה למפעלים לצמצום זיהום האוויר מתעשייה. המשרד לא יאפשר הפרה של תנאי היתר הפליטה, במטרה לשמור על בריאות הציבור, ויפעל באמצעים שברשותו למיצוי הדין מול חברות ומפעלים המפירים את דרישות החוק. המשרד להגנת הסביבה ממשיך לפעול לקידום ולפיתוח של מפרץ חיפה, ובכלל זה הפסקת הזיקוק וסגירת התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה בהקדם האפשרי, במסגרת החלטת הממשלה בנושא.

מנהלת אגף איכות אוויר ואסבסט במשרד להגנת הסביבה, רעות רבי: "דרישות המשרד להגנת הסביבה להפחתת פליטת מזהמים מהתעשייה מגינות על הציבור. מפעל כאו"ל התעכב במשך כשנה וחצי בהתקנת מתקנים להפחתה משמעותית של פליטת תחמוצות חנקן מדודי קיטור, ומשום כך הטלנו עליו עיצום כספי, מהגבוהים שהמשרד הטיל עד היום. המשרד להגנת הסביבה, ימשיך לעמוד איתן כנגד כל הפרה או עבירה סביבתית, יאכוף וימצה את הדין במטרה לשמור על בריאות הציבור והסביבה".

"יישום עקרון המזהם משלם הינו אבן יסוד במאבק יעיל ונחוש נגד מי שפוגעים בבריאות הציבור", אומרת ד"ר ליהי שחר ברמן, מנכ"לית איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה, "החלטת המשרד להגנת הסביבה להטיל עיצומים בסך 18.7 מיליון שקל על מפעל כרמל אולפינים מקבוצת בזן, הינה נקודת ציון במאבק נגד המפעלים המזהמים במפרץ. כרמל אולפינים זלזלו במשך שנים, לא רק בהוראות החוק ובהנחיות המשרד להגנת הסביבה, אלא בעיקר במחויבותם להגנה על בריאות הציבור וטוב עשה המשרד שבחר לנקוט במדיניות של יד קשה אל מול מי שחשבו שיוכלו לחסוך על גב תושבות ותושבי אזור מפרץ חיפה ובריאותם".

ד"ר שחר הוסיפה: "איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה מפעיל מספר תחנות ניטור המודדות באופן שוטף את ערכי הפליטה של קבוצת בזן, ופועל באופן שוטף אל מול המשרד להגנת הסביבה על מנת לשתף בנתוני הפליטות ובחריגות ולקדם אכיפה יעילה. העיצומים הכספיים שהוטלו היום וההתנהלות של המפעלים שהביאה להטלתם, הינם תזכורת נוספת לחשיבות שבפינוי מהיר של המפעלים המזהמים ממפרץ חיפה, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה ובתוכנית המתאר הארצית, תמ"א 75 לפיתוח מפרץ חיפה".

מקבוצת בזן נמסר: "קבוצת בזן קיבלה את ההודעה בדבר העיצום ובכוונתה לעתור לבית המשפט נגד ההחלטה. ההחלטה חסרת יסוד ומהווה הפרה בוטה של הסכמת המשרד להארכת מועדים, שניתנה מתוך הכרה בכך שהתקנת המערכת במתקני החברה לא היתה אפשרית בתקופת משבר וירוס הקורונה. קבוצת בזן הקפידה ומקפידה ליישם את הדרישות הרגולטוריות החלות עליה ולעמוד בהנחיות המשרד להגנת הסביבה".