חבר מועצת העיר זאב סוננזון הגיש הצעה לסדר בה הוא מבקש להטיל על מנכ"ל העירייה להכין ולהציג בתוך חצי שנה תכנית התייעלות, אשר תוביל להפחתה של עשרה אחוזים בארנונה למגורים בעיר, בתוך 5 שנים

אודיה שווץ פרסום: 17:01 - 10/07/24
זאב סוננזון | צילום: רדיו חיפה
זאב סוננזון | צילום: רדיו חיפה

חבר מועצת העיר זאב סוננזון מבקש מהמועצה לדון בהצעה לסדר הקוראת להתייעלות בעירייה שתוביל להפחתה בארנונה.

"הארנונה בחיפה עלתה למעלה משמונה אחוזים בתוך שנתיים", אומר סוננזון, "בדיון צו המיסים האחרון הקפידה הנהגת העיר לציין שוב ושוב שהטייס האוטומטי של העלאת הארנונה הוא גזירה שאין מנוס ממנה. ומכיוון שזה המצב, הרי שהעלאת הארנונה בהתאם לחוק ההסדרים היא בלתי נמנעת ולכאורה היא חזות הכל. כמובן שהאמירה הזאת לדעתי היא רק חצי אמת, מכיוון שעיריית חיפה בהחלט יכולה לבקש גם הפחתה בארנונה. סעיף 9 (ב)(2) לחוק ההסדרים קובע שהעירייה יכולה לבקש משר הפנים אישור חריג להעלאה או להפחתה של הארנונה מעבר או מתחת לשיעור שנקבע באותו טייס אוטומטי. זאת בהתאם לתקנות המפורטות באתר משרד הפנים ואשר מתעדכנות מעת לעת".

סוננזון מציין כי באתר מופיע, נכון להיום כדוגמה לכך, נוהל הגשת בקשה לאישור חריג בארנונה לשנת 2023. "ניתן בנקל להבין ממנו שהפחתות ארנונה הן דבר ישים ובר השגה. השיקולים של שר הפנים להפחתה כוללים התייחסות לנושאים מהותיים וחשובים מאין כמותם בניהול העירוני כגון, התנהלות כספית של הרשות, שיעורי גבייה, שיעור גרעון, שמירת איזון בקופה הציבורית ועוד", הוא אומר.

בהצעה לסדר כותב סוננזון שהמועד להגשת הבקשות החריגות הללו הוא שבועיים מהמועד האחרון לאישור צו המיסים במליאה (כלומר אמצע יולי פחות או יותר). "דיון זה משום מה נשמט כמעט לחלוטין מהשיח על צו המיסים והתקציב, ובפרוטוקולים של הדיונים הללו אין לו שום עדות", הוא מוסיף, "למה? אולי כי זה קשה, אולי כי לא נעים ואולי פשוט בגלל החשש של הנהגת העיר מהצורך להפגין מנהיגות ואחריות בתקופה בה עול המיסים שובר את גב הציבור. עמדתי היא שחייב להתקיים דיון פומבי, שקוף, מקצועי ואחראי בנושא תהליכי ההתייעלות בעירייה אשר חייבים להוביל להפחתה משמעותית בשיעורי הארנונה בעיר ובטווח הזמן הקרוב ביותר. אני מצטער לומר, שבכל עשרות השנים האחרונות נראה שלא התקיים דיון כזה וכי נושא הפחתת הארנונה למגורים נדחק כל הזמן מסדר היום הציבור כאילו אסור שהציבור יידע על האפשרות הזאת וידרוש את יישומה".

סוננזון מבקש לקיים דיון בישיבת המועצה הקרובה בנושא התייעלות עירונית – בדרך להפחתת ארנונה.  בין היתר הוא מציע שתהיה סקירה מלאה של מנכ"ל העירייה או/וגם של ראשי מנהלים על מהלכים להתייעלות עירונית אשר יאפשרו הפחתה בארנונה. "אנו סבורים שיש להתייחס בסקירה זו לנושאים הבאים: התייעלות במצבת/תקן העובדים בעירייה, שיפור שירות, ניהול מקצועי של נכסי העירייה וכדומה. אני מציע שמועצת העיר תחליט בדיון הזה להטיל על מנכ"ל העירייה להכין ולהציג בתוך חצי שנה תכנית התייעלות (תכנית הבראה) אשר תוביל להפחתה של עשרה אחוזים בארנונה למגורים בעיר בתוך 5 שנים", הוא כתב.