חברי מועצת העיר, יעקב בורובסקי, טטיאנה ג'ון וארטיום חרצ'נקו, הגישו הצעה לסדר בנושא פגיעה חמורה בשלטון החוק על ידי ראש העיר וחברי המועצה בשיתוף/שיתוק היועצת המשפטית. הם דורשים לבטל את אישור התקציב: "היועצת המשפטית שכחה את תפקידה כשומרת סף"

אודיה שווץ פרסום: 11:31 - 10/07/24
יעקב בורובסקי וטטיאנה ג'ון | צילום: אולג פרברוב
יעקב בורובסקי וטטיאנה ג'ון | צילום: אולג פרברוב

חברי מועצת העיר יעקב בורובסקי, טטיאנה ג'ון וארטיום חרצ'נקו, מסיעת מחוברים לחיפה ביתנו, הגישו הצעה לסדר בה הם מבקשים לבטל את אישור התקציב שאושר בישיבת מועצת העיר בתאריך 27 ביוני, לבטל התערבות ראש העיר בהקפאת אכיפת חוקי עזר עירוניים וקובלים על היעדר תגובה ראויה של היועצת המשפטית לעירייה ש"פועלת כשורדת שחוששת מפגיעה במשרתה תוך ויתורים שאינם אלא כיפוף וגמישות שלטון החוק".

בהצעה לסדר כתבו השלושה: "לאחרונה פורסם כי ראש העיר מתכוון להדיח את היועצת המשפטית עו"ד ימית קליין. מאז הפרסום היועצת המשפטית שכחה את תפקידה כשומרת סף עצמאית ובלתי תלויה והיא פועלת לרצות את ראש העיר בגלוי ובפומבי כדלקמן: בתאריך 2 ביולי נערכה ישיבת מועצת העיר במסגרתה חבר מועצה בשאילתא דרש מראש העיר להקפיא מדיניות הגשת דוחות כלפי האכלת חתולים לשלושה חודשים כיוון שמדובר בקנסות כספיים גבוהים בסך 1,000 שקל. עיני חברי מועצת העיר נדדו לשמוע את היועצת המשפטית מודיעה כי מדובר בשאילתא שאינה בתחום סמכותו של ראש העיר, אלא דווקא בסמכותה כיועצת משפטית והממונה על אכיפת חוקי העזר העירוני. היועצת המשפטית נדמה וראש העיר הודיע לחבר המועצה המבקש 'ביקשת, קיבלת'".

והם ממשיכים: "בשבועות האחרונים נערכו ישיבות של ועדת הכספים במהלכן הודיעו יו"ר ועדת הכספים ומנכ"ל העירייה כי השנה לא הוכנו תוכניות עבודה לתקציב, הם מבינים שזהו פגם אבל יתקנו בתקציב הבא. היועצת המשפטית נכחה בדיונים בוועדת הכספים ובאישור התקציב במליאה והחרישה. חבר מועצה טען כי 780 מיליון שקלים נעלמו מגזברות עיריית חיפה והיועצת המשפטית החרישה. בדוח מבקר העירייה הוחלט לאמץ את ביקורת מבקר העירייה שקבע כי 669 עובדים ללא תקן וברוב המקרים לא ברור מדוע הם מקבלים שכר. עלות מעביד לכל עובד בממוצע ללא שיבוץ ותקן היא 200,000 שקל. היועצת המשפטית מחרישה שאין בתקציב כל התייחסות לתקן הליקויים שהתקבלו בדוח המבקר ברוב גדול".

השלושה גם קובלים כנגד גיוסו של רו"ח ג'אקי ואקים, גזבר העירייה בעבר, כיועץ בבניית התקציב: "רו"ח ואקים הוא כיום שותף, בעלים ומנכ"ל של חברת אשראי המלווה לפי פרסומיה יזמים וקבלנים בסיוע במימון לפרויקטי בנייה. יונה יהב ויו"ר ועדת הכספים גייסו את רו"ח ואקים לסייע לגזברות להכין תקציב. ברור שואקים נמצא בניגוד עניינים מובנה בין עיסוקיו הפרטיים ל'סיוע' התנדבות כפי שמסר לעיתונות המקומית. היועצת המשפטית ידעה כי מדובר בניגוד עניינים מהותי ולמראית עין שכן כאשר יהב חפץ ביקרו של רו"ח ואקים ונעזר בו, הוא מפלה לטובה את רו"ח ואקים ואת הבנק החוץ אשראי שהוא מנהל לעסקיו עם לקוחותיו. אי עמידה איתנה של היועצת המשפטית היא אירוע נוסף של פגיעה בעצמאות תפקיד היועץ המשפטי לעירייה".

בסיום ההצעה לסדר נכתב: "הוצג בפניכם לקט ראשוני ולא מייצג של הפעלת אמצעים פסולים על היועצת המשפטית והעדר תגובה ראויה של היועצת כמי שפועלת כ'שורדת' שחוששת מפגיעה במשרתה ותוך ויתורים שאינם אלא כיפוף וגמישות שלטון החוק".

הם דורשים לבטל את אישור התקציב ובניית תוכנית עבודה לפי דרישות החוק וכן לבטל את התערבות ראש העיר "בהבל פה ובשליפה מהמותן לעניין הקפאת אכיפת חוקי עזר עירוניים (סע האכלת חתולים). ראש העיר אינו הריבון והתערבותו בביטול אכיפה היא בניגוד  לחוק".