אלקין אמר את הדברים בטקס נטיעת שדרת העצים הראשונה, באזור שיהפוך בעתיד לפארק הקישון. הפרויקט הלאומי לשיקום והעמקת קרקעית נחל הקישון הושלם לפני כארבעה חודשים, וכעת החלו המשרד להגנת הסביבה ורשות ניקוז ונחלים קישון לקדם את הקמת הפארק.

אודיה שווץ פרסום: 10:39 - 04/04/17