העבודות יחלו בחודש הבא וצפויות להימשך כשנה וחצי. בין השאר יושם דגש על בטיחות תלמידי הריאלי, הלומדים בסניף שברחוב

אודיה שווץ פרסום: 08:51 - 28/08/17

בחודש הבא תחל עיריית חיפה, באמצעות חברת יפה נוף, בפרויקט נרחב לריבוד ולשיקום הכבישים והמדרכות ברחובות דרך הים ואילנות. הליך השיקום, אשר יבוצע במקטעים, נאמד בכ-20 מיליון שקלים ויימשך כשנה וחצי.
עבודות השיקום מתבצעות במסגרת תוכנית עבודה רב שנתית לשיקום רחובות וכבישים, אותה החלה העירייה ושבמסגרתה שוקמו בשנים האחרונות מתחמים שלמים ברחבי העיר, בעלות כוללת של מאות מיליוני שקלים. במסגרת הפרויקט יתבצעו בשלב הראשון עבודות לתיקון ולשיקום המדרכות לאורך הרחובות, תוך ביצוע הסדרת ליקויי בטיחות ונגישות. בשלב השני יבוצע קרצוף של הכבישים וריבודם בשכבת אספלט חדשה. כמו כן יכלול הפרויקט עבודות להחלפת קווי מים לאורך הרחוב, על פי הצורך, וכן יבוצע שיקום של כיכר מילה ברנר.

רחוב דרך הים | צילום: דוברות עיריית חיפה

על פי הנחיית ראש העירייה, יונה יהב, יושם במסגרת הפרויקט דגש מיוחד על בטיחות התלמידים הלומדים בבית הספר הריאלי, הממוקם ברחוב דרך הים. במסגרת זו יוקמו בסמוך למדרגות המובילות אל בית הספר מפרצי חניה, אשר ישמשו את הורי התלמידים להורדת ולהעלאת ילדיהם בצורה בטוחה ונוחה. כמו כן, יסומן במקום מעבר חציה חדש, אשר יחבר בין שני צדי הרחוב, על מנת לאפשר לתלמידים חציה בטוחה לבית הספר.
מרכיב מרכזי נוסף שיכללו העבודות יהיה הקמת כיכר חדשה בסמוך לכניסה לרחוב שושנת הכרמל, אשר תאפשר לנוסעים הבאים מכיוון מרכז הכרמל ביצוע פניית פרסה, במטרה לאפשר חזרה מהירה אליו, במידת הצורך.
העבודות הנכללות במסגרת הפרויקט יבוצעו בשעות היום והלילה, במטרה לקצר את משך זמן ביצוען, וכן על מנת למנוע עומסי תנועה, ככל הניתן. "העירייה שמה לה למטרה לבצע שיקום נרחב בכל רחבי העיר של כבישים ומדרכות", אמר ראש העירייה, יונה יהב, "ופרויקט משמעותי זה הוא חלק מהשיקום הנרחב המתבצע בימים אלו בעיר, בו משקיעה העירייה מאות מיליוני שקלים".