בעקבות מידע שהגיע לעירייה, נערכה במתחם מכל האמוניה ביקורת של האגף לרישוי, במהלכה נמצא כי במקום בוצעו עבודות ללא היתר בנייה

אודיה שווץ פרסום: 21:25 - 19/09/17

עיריית חיפה הוציאה לחברת חיפה כימיקלים צו הריסה מינהלי למבנה במתחם מכל האמוניה. בעקבות מידע שהגיע לידי העירייה, ערכה מפקחת האגף לרישוי סיור במתחם, במהלכו נמצא כי חיפה כימיקלים מבצעת במקום עבודות ללא היתר בנייה, כנדרש בחוק.

המתחם והעבודות | צילום: עיריית חיפה

הצו הוצא לאחר שלעירייה הוגש תצהיר החתום בידי מהנדס שהוסמך לכך על ידי מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה. ההתייחסות היא בנוגע למסוף הכימיקלים הצפוני בנמל חיפה, בו נחתכו מספר חלקים מצינור קיים, והוחלפו בחדשים – בהם, "בסמוך לעמדת הפריקה לאוניות קטנות".

מהעירייה נמסר, כי "חיפה כימיקלים ממשיכה בצורה שיטתית לעבור על החוק, כמו אחרון העבריינים הפליליים״. בנוסף, אומרים בעירייה כי כלל "לא הוגשה כל בקשה להיתר לעבודות" – וכי "ביצוע עבודות ללא היתר מהווה עבירה פלילית".

במקביל, הודיעה העירייה לחברת נמלי ישראל, בעלת הזכויות בקרקע שבה נעשו העבודות, כי הוציאה צו הפסקת עבודה מינהלי. כזכור, הבוקר נמסר על ריקונו של מכל האמוניה מכל חומר מסוכן, בעקבות קביעת המשרד להגנת הסביבה והחלטת בית המשפט העליון – לראשונה מזה למעלה מ-30 שנה.

חלקי צנרת הוחלפו | צילום: עיריית חיפה

 

"עבירה פלילית" | צילום: עיריית חיפה