בבזן עדכנו את הבורסה לניירות ערך כי העירייה מסרבת לחדש את ההיתר, שיפוג בשבוע הבא, עקב ריבוי תקלות, וטוענים: "אין יותר תקלות בהשוואה לשנים קודמות"

אודיה שווץ פרסום: 12:00 - 20/02/18
מפרץ חיפה | צילום: רדיו חיפה

לבורסה לניירות ערך נמסר מבזן, כי בעירייה אין כוונה לחדש את ההיתר הזמני לרישוי העסק, ובעיקר של מתקן האתילן, זאת עקב ריבוי התקלות לאחרונה. תוקפו של רישיון העסק יפוג ביום רביעי הבא, ה-28 בפברואר. לטענת בזן וכרמל אולפינים, העירייה מבקשת להקשות ולעכב את חידוש ההיתרים, בהתבסס על עובדות שגויות, וכי אין מדובר בריבוי תקלות בהשוואה לשנים קודמות.