לאחר שימוע שנערך לחברה ולמנהליה הוחלט כי החומרים המסוכנים הדליקים יפונו מהמפעל לאלתר: "החברה אינה ערוכה לטפל באירועי שריפה במעורבות חומר מסוכן, מערכות הכיבוי במפעל אינן תקינות"

אודיה שווץ פרסום: 14:15 - 18/09/19
השריפה במפעל שמן | צילום: כבאות והצלה מחוז חוף
השריפה במפעל שמן, בתחילת החודש | צילום: כבאות והצלה מחוז חוף

המשרד להגנת הסביבה ביטל את היתר הרעלים של "שמן תעשיות" לחומרים מסוכנים דליקים, והורה לחברה לפנות חומרים אלה באופן מידי.

ההחלטה התקבלה בעקבות אירוע שריפת הענק שהתרחש במפעל במפרץ חיפה ב-5 בספטמבר, ולאחר שימוע שקיים מנהל מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה, שלמה כץ, לחברה ולמנהליה, וכן לאחר התייעצות עם רשות הכבאות בחיפה. במסגרת זו, הודיע המשרד להגנת הסביבה לשמן תעשיות כי לא ניתן להמשיך להתיר לה להחזיק ולאחסן חומרים מסוכנים דליקים במפעל בנסיבות הקיימות, זאת נוכח הסכנה הממשית הנשקפת לסביבה ולבריאות הציבור כתוצאה מהיעדר היערכות המפעל להתמודדות עם אירוע אש שיהיה מעורב בו חומר מסוכן.

המשרד להגנת הסביבה הורה לחברה ולמנכ"ל, אייל בן סירא להתחיל לפנות באופן מידי את כל הרעלים מקבוצת נוזלים דליקים, וכן את הגזים הדליקים שמוחזקים במפעל החברה. בין חומרים אלה: הקסאן, מזוט, פחממנים נוזליים דליקים, גז מימן וגז טבעי (מתאן). ביטול היתר הרעלים לגבי הרעלים הללו ייכנס לתוקף בבוקר יום ראשון (ה-22 בספטמבר) בבוקר.

במשרד להגנת הסביבה הבהירו כי הם רואים בחומרה את אירוע שריפת הענק, שכילתה במשך שעות ארוכות מאות טונות של תוצרת המכילה שמן וחומרים דליקים אחרים שאוחסנו בשלושה מחסנים. השריפה גרמה לזיהום אוויר בלתי סביר בעשן שחור סמיך שהתפזר בשמי האזור והתפשט לכיוון הקריות. כמו כן, גגות המחסנים בשטח של יותר מ-1,000 מ"ר, העשויים לוחות אסבסט-צמנט, נשרפו אף הם וכתוצאה מכך נוצר מפגע אסבסט כהגדרתו בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק.

האירוע החמור גרם לפגיעה במערכות ואמצעי כיבוי אש במפעל באופן שהחברה כיום אינה ערוכה לטיפול באירוע שריפה, לרבות אירוע שבו יהיה מעורב חומר מסוכן. החזקת חומרים דליקים ללא מערכות כיבוי תקינות במפעל, יוצרת סיכון משמעותי לסביבה ולבריאות הציבור, והיא בגדר הפרה של היתר הרעלים. מפעל שמן ממצה שמני מאכל צמחיים מפולי סויה וקנולה, ולפי דברי מנכ"ל החברה בשימוע שהתקיים, לא מתקיימת במפעל פעילות ייצור מאז האירוע.

כמו כן הורה המשרד לשמן תעשיות, כי פינוי הרעלים ייעשה אל אתר הפסולת הרעילה שברמת חובב או אל אתר אחר בכפוף לאישור מנהל בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), ובאמצעות מוביל מורשה לשינוע חומרים מסוכנים.

הליך זה של פינוי הרעלים מהמפעל ושלילת ההיתר מתנהל במקביל ובנפרד מהליך החקירה שאותו מנהלים כוחות הכיבוי וההצלה, בשיתופה של המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה.