כפי שנחשף ברדיו חיפה: יו"ר תאגיד התשתיות הגיש מכתב לראש העירייה, עינת קליש בו הסביר כי השעייתו תהיה בתוקף עד להכרעה בעתירה שהוגשה נגד המשך כהונתו: "אחזור בתום ההליך המשפטי"

אודיה שווץ פרסום: 16:08 - 06/08/20
יואב רמתי | צילום: יח"צ
יואב רמתי | צילום: יח"צ

כפי שנחשף אמש (רביעי) ברדיו חיפה: יו"ר יפה נוף, יואב רמתי הגיש לראש עיריית חיפה, עינת קליש מכתב בו הוא מודיע על השעייתו מכהונה כדירקטור בתאגיד.

במכתב כתב רמתי, כי עם מינויו בדצמבר 2018, סבר כי ניסיונו הרב והכשרתו המקצועית יועילו ויסייעו לו להוביל את התאגיד "חזרה לדרך המלך".

"מאז פעלתי בתחושת שליחות מוחלטת", הוסיף, "והשקעתי זמני ומרצי ללא לאות, וככל שעשיתי במסגרת תפקידי היה מאז ומתמיד לטובת החברה ותושבי חיפה. בתקופה זו בוצעו שינויים מהותיים בהרכב הנהלת החברה, שינויי נהלים, תרבות ארגונית בריאה, על מנת להחזיר את החברה לפעילות מקצועית. מצאתי בחברה עובדים מקצועיים, מסורים וערכיים, על אף המחדלים וחוסר המקצועיות בהנהלה הבכירה וסביבתה.

"כחודש אחרי מינויי הועברו ככל הנראה שתי תלונות אנונימיות למבקר המדינה, אשר הלינו ביחס לכשירותי לכהן כיו"ר דירקטוריון יפה נוף מפאת טענות מופרכות של כביכול חשש לניגוד עניינים עתידי ותיאורטי בין עיסוקי הפרטיים לבין נותני השירות בחברה, זאת על אף שטרם כניסתי לתפקיד חבר מועצה, הסתיים כל קשר עסקי ביני ו/או בין החברה שבבעלותי לבין יפה נוף. על אף תשובותי למשרד המבקר אשר הקפיא את הדוח לאור ההוכחות שהצגתי, החליטה יועמ"ש העירייה כי היא מבקשת סעד וייעוץ מהוועדה לבחינת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור בשלטון המקומי".

בהמשך מציין רמתי את חוות הדעת שהעבירה הוועדה, לפיה הוא פסול מלעמוד בראשות הדירקטוריון ולכהן בו כחבר. "אין לי אלא להביע את אכזבתי הרבה מהחלטת הוועדה, וכן את תחושתי כי נגרם לי עוול מאחר ולדעתי אין בניגוד עניינים זה כל ייחוד וניתן היה לפתור את החשש אוות העלתה הוועדה באמצעות הסדר ניגוד עניינים, כמקובל במקומות רבים.

"מיותר לציין כי התכוונתי בעקבות כך לפנות אל הוועדה על מנת להאיר את עיניה לנתונים הרלוונטיים. אולם, כך או כך, ימים ספורים לאחר קבלת המלצת הוועדה חל שינוי נסיבות מהותי ביותר, אשר יש בו בכדי להשליך בהכרח על מסקנות הוועדה ועל ביטולן מן היסוד".

בין הנסיבות שהשתנו, מציין רמתי את החלטת משרד התחבורה לנתק את ההתקשרות עם יפה נוף, מתחילת חודש יולי, שהובילו לשינוי מהותי בהיקפי העבודה של התאגיד, "כאשר הלקוח העיקרי שנותר הוא עיריית חיפה בלבד".

"למרות תחושתי כי נגרם לי עוול, הרי שנוכח חשיבותה של החברה עבורי, לעיריית חיפה ולתושבי העיר, סברתי כי טרם אפנה בדרישה לשינוי עמדת הוועדה על מנת לנסות לשכנע אחרת, הן בעצם שגיאתה הראשונית וכל שכן עקב שינוי הנסיבות שחלו לאחרונה, כי נכון אהיה שאשעה את עצמי מתפקידי עד להכרעה בעתירה שהוגשה נגד המשך כהונתי ו/או עד קבלת עמדתה של הוועדה למניעת ניגוד עניינים.

"נוכח זאת, הנני מודיע בזאת כי אני משעה את עצמי באופן מידי מתפקיד יו"ר הדירקטוריון ומהדירקטוריון של יפה נוף. ככל שאדרש לביצוע פעולה, אפעל לקבלת אישור מראש של ראש העירייה והיועצת המשפטית".

יצוין כי את מכתב ההשעיה כתב רמתי לאחר עתירה וגם תלונה במשטרה שהגישו חבר מועצת העיר, מוטי בליצבלאו ("הירוקים"), החבר בדירקטוריון יפה נוף; ועמותת "שומרי הסף", באמצעות עוה"ד ליאור דץ (גילוי נאות: הפרשן המשפטי של רדיו חיפה, א"ש) ואורי שילה.

לידי רדיו חיפה הגיע מסמך ששלחו היועמ"ש לעירייה, עו"ד ימית קליין,  והיועמ"ש החיצוני ליפה נוף, עו"ד עמיחי ויינברגר לעו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ולעו"ד ערן עסיס, מרכז הוועדה למניעת ניגוד עניינים. במכתב ציינו, כי "ללא כל קשר לעניינו של רמתי ולהליך שהתקיים מול הוועדה לבחינת ניגוד עניינים, הרי שחל לאחרונה שינוי נסיבות מהותי אשר יש בו כדי להשליך על מסקנות הוועדה ואף כזה הדורש ומחייב כי הוועדה תשקול מחדש את עמדתה. סוכם בישיבה בלשכת מנכ"ל משרד התחבורה על סיום התקשרות ב-30 באוגוסט. מדובר באירוע משמעותי ושינוי נסיבות קרדינלי, המשליך על מסקנות הוועדה ובכל מקרה מצריך את עיונה המחודש בהמלצתה"

עוד הוסיפו, כי "המבחן הוא מבחן אובייקטיבי, מבחנו של האדם הסביר היודע את כל פרטי העניין. השינוי הוא כה מהותי, כאשר החלטת הוועדה נסמכה על נתונים שהתאיינו עד כדי שנוי כה מהותי בפעילות החברה עד שלא ניתן לשלול מניה וביה, ביטול המסקנה כולה או למצער קביעה כי בהחלט ניתן להתהוות הסדר למניעת ניגוד עניינים".

רמתי מסר לרדיו חיפה: "פניתי לראש העיריי, עינת קליש כי אני מעוניין להשעות את עצמי כדירקטור בחברת יפה נוף, זאת למרות שהביעה את תמיכתה בעד המשך כהונתי. בימים האחרונים אף התקבל אישור מהיועצים המשפטיים, שאין ניגוד עניינים בהמשך כהונתי בתפקיד יו"ר החברה.

"אולם, כמי שעומד בראש דירקטוריון של חברה, אני תחת מגבלות רבות. אם אצא לתבוע דיבה, זה יכול לפגוע בחברה; אם אפנה למשטרה, גם זה יכניס את החברה לתמונה. יפה נוף חשובה לחיפה, לתושבים ולי. לכן, בכוונתי להתפנות בתקופה הקרובה להגן על החברה מבחוץ. נכנסתי לתפקידי בסוף שנת 2018 ומאז הובלתי רפורמה בחברה, כולל טיפול במשבר הניהולי, הכנסת נהלים חדשים, ארגון וסדר בעבודה מול ספקים ועוד. באחרונה היו מספר התכתשויות בין גורמים שונים, שהביאו אותי להחלטה לפעול בצורה חופשית יותר בנושא זה, לרבות בזירה המשפטית. בכל מקרה,  אחזור לתפקיד היו"ר בעתיד, בתום ההליך המשפטי".