האם משבר הקורונה גרם לגזבר העירייה רוני בן חיים להמשיך בתפקידו?

אודיה שווץ פרסום: 15:33 - 03/11/20

רוני בן חיים, גזבר עיריית חיפה | צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה
רוני בן חיים, גזבר עיריית חיפה | צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה

גזבר העירייה רוני בן חיים ימשיך בתפקידו.
באמצע מרץ ועדת המכרזים למינוי בכירים אישרה את מינויו של רוני בן חיים לתפקיד גזבר עיריית חיפה. מבדיקת מול משרד הפנים שרדיו חיפה עשה אז עלה כי הוא טרם אישר את המינוי. המשרד הגיב לפני כמה חודשים כי אם המכרז יתקיים ובן חיים יתמודד ויזכה, המשרד יפעל מול העירייה ויאכוף את ההנחיות בהתאם לחוזר מנכ״ל. לפי החוזר ניתן להאריך את השירות רק להמשך באותו תפקיד שבו נשא העובד ערב הגשת הבקשה, כלומר מנהל אגף החשבות. בסוף חודש מאי משרד הפנים העביר חוות דעת משפטית לעירייה בנוגע להעסקתו של רוני בן חיים כגזבר עיריית חיפה, בה התבקשה לנמק מהן הנסיבות החריגות המצדיקות חריגה מהנחיות החוזר . כאמור התפקיד טעון משרד הפנים.
ממשרד הפנים נמסר:"לאחר בחינה מקיפה של הנושא ובשל משבר הקורונה והבעייתיות התקציבית והמכרזית הוחלט כי אין מקום להתערב בתנאי המכרז".