מועצת העיר חיפה צפויה לדחות הערב, פעם נוספת, את הצעת תקציב 2022 של ראש העירייה: "נראה כי נוח לך להשתמש בטיעונים משפטיים במקום להתמודד עם טענות מתחום עולם הכלכלה"

אודיה שווץ פרסום: 16:27 - 17/01/22
מועצת העיר חיפה | צילום: תום וקנין
מועצת העיר חיפה | צילום: תום וקנין

מועצת העיר חיפה תתכנס הערב (שני) בניסיון נוסף לאשר את תקציב העירייה לשנת 2022, לאחר שנדחה כבר שלוש פעמים. לדברי חברת המועצה, שרית גולן, "כל עוד ראש העירייה נמנעת מלהביא טיוטת תקציב שבה יש הטמעה של הערות שלנו בסוגיית כוח אדם והוצאות שכר, לא נוכל להצביע על התקציב. היא ממשיכה ומתעקשת שנצביע על אותו תקציב שהביאה בהתחלה".

כזכור, בשבועות האחרונים התבקשו חברי המועצה להעביר לראש העירייה את הערותיהם בנוגע לתקציב. לידי רדיו חיפה הגיע מסמך שנשלח לראש העירייה על ידי 17 חברי "מועצת השינוי", ובו נכתב: "אנו סבורים, כי הגם שחלה התקדמות מסוימת בהבנת הערותינו לתקציב הרגיל, נראה עדיין שאת סבורה כי חברי מועצת העיר חיפה הם חותמת גומי להחלטותיך באשר להכנסות, להוצאות ולתקינה לעיר חיפה. אין זה המצב.

יד עזרא ושולמית 728_90

"מצופה היה, כי בשלב הזה, לאחר שהתקציב נדחה על ידינו שלוש פעמים, תגישי בפנינו תקציב חדש שיבטא מהצד האחד את המדיניות שלך למימוש החזון לקידום כלכלי, סביבתי, חינוכי, רווחה לעיר; ומנגד, ישקף התייעלות כספית משמעותית, כדי להבטיח את עצירת ההידרדרות הכלכלית של העיר חיפה. יתרה מכך, למרות שציינת במכתבך כי הנחית לבטל 200 תקנים שנקלטו בשנת 2021 אך טרם אוישו, טרם קיבלנו לידינו תקציב עדכני שיבטא את המשמעות להפחתה בהוצאות השכר.

"טרם נגיב לכל אחד מהסעיפים המנויים במכתבך, נציין כבר עתה כך: טרם הועברו לידינו כלל החומרים שנתבקשו במהלך שלושת החודשים האחרונים ואשר נחוצים לנו כדי ללמוד על אומדן ההכנסות ופירוט ההוצאות שנרשמו בסעיפי התקציב. תקציב 2022 יבטא לראשונה גם הוצאות שבמשך שנים הוכללו בתקציב פיתוח, ועל מנת שהמעבר יהיה תקין ונכון חשוב לנו לוודא כי אומדני ההכנסות וההוצאות נכונים הם. אנו דוחים את טענותיך, כאילו אנו לא רשאים לפקפק באומדן ההכנסות שנקבע על ידי הגזבר. כך, למשל, זכותנו המלאה לקבוע כי לא נאפשר גידול של 50 אחוז בקנסות, אשר יושתו על התושבים באכיפה דורסנית, להבדיל ממדיניות המציבה יעדים ריאליים תוך אכיפה מידתית.

"מכתבך כולל נימוקים משפטיים לרוב, ונראה כי נוח לך להשתמש בטיעונים משפטיים במקום להתמודד עם טענות מתחום עולם הכלכלה כדי להבטיח תקציב נכון ומאוזן. יתרה מכך, השימוש בטיעונים משפטיים מחזקים את התחושה, כי את רואה במועצת העיר חותמת גומי ולא יותר מכך, לאישור התקציב.

מכבי קרית מוצקין 320_100

"במכתבך את חוזרת ומציינת, כמו בדיון במועצת העיר בשבוע שעבר, כי קיבלת שלל הערות מחברי המועצה, שחלקן סותרות זו את זו, וכי את מצפה שייעשה סנכרון בינינו, בין אם בטרם הגעה למועצה ובין אם בישיבת המועצה; אלא שנראה כי אינך מבינה את מעמדך כראש העירייה וכמי שאמורה לסנכרן ולתכלל את כלל ההצעות המובאות בפניך ולהטמיען במסגרת הצעת תקציב, שאותה תביאי אלינו לאישור. תכלול נכון של ההערות, כמו דחיית חלק מנימוקים סבירים ונכונים, יביאו לכך שנוכל לאשר את התקציב. לא כך נעשה עד כה. לא זו אף זו, תמוה הדבר כיצד את מבקשת מחבר מועצה שהכנת התקציב אינה מתפקידו להיות מסונכרן עם חבר מועצה אחר – כשאת, כמי שהתפקיד מוטל על כתפיה, אינך מסונכרנת עם כלל החברים".

בהמשך, כאמור, מפרטים חברי המועצה את תגובותיהם למכתבה של ראש העירייה: "החלטתך לבטל 200ת קנים היא, למעשה, יישום החלטת מועצת העיר, שאישרה המלצת ועדת כספים לבטל את כלל התקנים שהתקבלו החל ביולי 2021 וטרם אוישו. בכך אין כל חדש. באשר לתוספת 50 תקנים בטיוטת תקציב 2022, הרי שנוכל לאשר תקנים ייעודיים בלבד בהתאם לרשימה ברורה של התקנים הנדרשים בחלוקה ליחידות השונות. תשומת לבך בהקשר זה, כי דרשנו לבטל גם את כל התקנים המשתייכים לקבוצת התקנים שנקלטו במהלך שנת 2021 ולא אושרה קליטתם, הגם שלכאורה תוקצבו. בהקשר זה, נעביר לידיכם רשימה נפרדת של כלל התקנים שיש לבטל באופן מידי, שכן אויישו ללא אישור התקינה במועצת העיר ואשר מדובר בתקנים בדרגת מנהלי מחלקות ומעלה. כאמור במכתבך, ברור שלעירייה החובה לוודא כמעסיק, כי המשמעות של הפסקת העסקה כזו או אחרת תיעשה על פי דין, לרבות חיובים אישיים של מי שקלט עובדים ללא אישור מועצת העיר. סמכות מועצת העיר כוללת החלטה על הפחתת מספר תקנים כחלק מתוכנית התייעלות, לרבות איחוד מנהלים ואי מתן אישור רטרואקטיבי להחלטות שהתקבלו תחתיך שלא באישור מועצת העיר.

עינת קליש | צילום: מארק ניימן, לע"מ
עינת קליש | צילום: מארק ניימן, לע"מ

"נזכירך, כי התקציב כולל, לצד שורת הוצאות שכר, גם עמודת תקנים, ולפיכך אנו נתייחס לא רק להוצאות השכר שיש לקצץ, אלא גם למספר התקנים שנבקש להפחית. התייעלות כלכלית חייבת להיות מבוטאת בבסיס תקציבי מאושר, כזה שיבטיח עבודה לפיו כבר בשנה זו. כך, למשל, 200 התקנים שבוטלו צריכים לקבל ביטוי בעמודת הוצאות השכר.

"חברי מועצת העיר אינם חותמת גומי, ולא בכדי קבע המחוקק כי הם אלו שיאשרו תקציב העיריה על כל חלקיו; ומנגד, תפקידך להניח בפנינו הצעת ספר תקציב לאחר שתתכללי את כלל הפניות אליך, בין אם להטמעתן ובין אם לדחייתן. נדגיש, כי בקשות להוצאות בתחום התרבות או תחומים אחרים, אינן סותרות דרישתנו להתייעלות כלכלית. הרצון להחיות את העיר הוא דבר חיובי ונחוץ. מנגד, בזבוז כספים על תברואה בשל אוזלת ידיך בניהול נכון ומידתי, בעיקר על רקע מדיניותך בנושא חזירי הבר, הביאה לבזבוז כספי עצום שהציבור נדרש לשלם בגינו מחיר כבד של תקנים וציוד בתברואה על חשבון דברים אחרים.

"במענה לסעיפים הנוגעים בתאגידים העירוניים במכתבך, הרי שקיימת בה סתירה מובנית. קיצוץ משמעותי בתאגידים ממילא יכביד על הוצאות העיריה בתקציב פעולות. לא זו אף זו, אם קיים כח אדם נעדר עבודה, מדוע קלטת 330 תקנים? האם הפתרון הוא לפרק את התאגידים העירוניים? החלטה כושלת שלך בעניין זה ניתן למצוא, כדוגמה, בסוגיית הטיפול במגרשי הספורט לאחר שהחלטת להעבירם מאתו"ס לרשות הספורט. מצבם של המגרשים בכי רע ודי במאות תלונות של הורים וקבוצות ספורט כדי להמחיש זאת בפניך.

"לסיכום, אנו שבים ומבקשים לקבל לידינו טיוטת מסמך מדיניות, השלמת חומרים שנדרשו במכתבנו, הפרדה ברורה בין פעולות הראויות לתקציב פיתוח לבין פעולות השייכות לתקציב רגיל, הצעת תקציב מאוזנת ונכונה שתבטא התייעלות כלכלית בתקנים, בהוצאות שכר, בתקציב פעולות אגב התייעלות בניהול, חלוקה בין מגזרית בכל תחום ותחום".