לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשו כתבי אישום נגד שלושה מתוך ארבעה חשודים בפרשה, בין השאר בגין קשירת קשר לביצוע פשע, הלבנת הון ועבירות מס

מערכת רדיו חיפה פרסום: 13:31 - 17/02/22
קופת כרטיסים, אצטדיון סמי עופר | צילום: שלומי טובה
אצטדיון סמי עופר | צילום: שלומי טובה

פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד אורי לוזון, דוד בירן ואילן חי, בין השאר בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות איסור הלבנת הון ועבירות מס – זאת, לאחר שקיבלו במרמה את הפעלת המזנונים באצטדיון סמי עופר בחיפה, וכן קיבלו במרמה חלק ניכר מהכנסות המזנונים.

כתב אישום זה מצטרף לכתב אישום שהוגש בשבוע שעבר, במסגרת הסדר טיעון, לבית משפט השלום בתל אביב נגד דורון להב, בגין קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע ושיבוש הליכי משפט.

על פי כתבי האישום, שהוגשו על ידי עו"ד מיטב דגן, פעילות המזנונים באצטדיון סמי עופר בתקופה הרלוונטית לכתב האישום הניבה הכנסות כספיות משמעותיות, אשר נעו בין עשרות אלפי שקלים למאות אלפי שקלים בכל משחק, והצטברו לכדי מיליוני שקלים בכל שנת פעילות. בשל אופייה של הפעילות, המבוססת על מכירת פריטי מזון ושתייה מרובים לקונים רבים בפרקי זמן קצרים, הכנסות אלה היו ברובן הגדול בכסף מזומן.

יצוין כי להב הוא בעלים ומנכ"ל של חברת נטו, שבמהלך 2014 זכתה במכרז שפרסמה החברה הכלכלית בחיפה להפעלת הקיוסקים באצטדיון סמי עופר. לאחר שעמדה בכל תנאי המכרז, חתמו הצדדים על חוזה, לפיו על חברת נטו להעביר כ-49 אחוז מהכנסות המזנונים לחברה הכלכלית.

במסגרת המכרז, נאסר על העברה או השכרה של כל זכות או חובה כלשהי שניתנה לחברת נטו. על אף האמור, טרם התחילה חברת נטו להפעיל את המזנונים סוכם בין להב לבין בירן, רועי לוזון (בנו של אורי לוזון, ר"ח) ואחרים, כי להב יעביר באופן חלקי את הפעלת המזנונים באצטדיון לידי בירן.

במהלך קיץ 2016, ועל רקע הקשר העסקי הקודם בין בירן ללהב, בניגוד לתנאי המכרז, הועברה הפעלת המזנונים והשליטה בהם ובהכנסות לידי הנאשמים. כיוון שהנאשמים אינם עומדים בתנאי המכרז, המשיכה חברת נטו להציג עצמה כמי שממשיכה להפעיל את המזנונים ואף ביצעה את הדיווחים והתשלומים לחברה הכלכלית – זאת, כשבפועל המזנונים הופעלו על ידי הנאשמים אשר גם שלטו בהכנסותיהם.

במסגרת חוזה שנחתם בין להב לחי, ועל דעתם של לוזון ובירן, נקבע כי בירן יפעיל את המזנונים באצטדיון סמי עופר במקום חברת נטו. בתמורה שולם לחברת נטו סכום של כמאה אלף שקל, ותשלום חודשי בסך 5,000 שקל.

בין אוגוסט 2016 ליולי 2018 הפעילו לוזון ובירן את המזנונים, וקיבלו את ההכנסות מהפעלתם. במהלך התקופה, בתום כל משחק כדורגל באצטדיון, נאספו כלל הפדיונות הכספיים, אז העביר בירן סך של 15 אחוז מהפדיון למנהל המזנון ללא כל תיעוד – לצורך תשלום עבור עבודתו ולשם תשלום לעובדים, אשר ברובם היו קטינים. נוסף על כך, בירן, על דעתו של לוזון, הורה לערוך רישום כוזב של ההכנסות, זאת על ידי הפחתת הסכום שניתן כתשלום למנהל המזנון ולאחר הפחתת הסכום למחצית – כל זאת, במטרה להטעות את החברה הכלכלית בנוגע לסכום שהיא זכאית לו מתוך הכנסות המזנונים.

בתקופה זו, הפיקו לוזון ובירן הכנסות מהפעלת המזנונים בסך 8,607,690 שקל, ודיווחו על הכנסה בסך 4,303,845 שקל בלבד. לאור האמור, החברה הכלכלית לחיפה קיבלה במהלך התקופה סכום של 2,108,885 שקל, זאת במקום סכום של 4,217,716 שקל, לו הייתה זכאית אם היו מדווחים על ההכנסות האמיתיות מהפעלת המזנונים.

ללהב, לוזון, בירן וחי יוחסו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וקשירת קשר לביצוע פשע. עוד יוחסו ללוזון, בירן וחי עבירות מס, לאור דיווחים כוזבים של הכנסותיהם ועבירות בתחום הלבנת ההון בשל אי הצהרה על נהנים בחשבון בנק אליו הועברו רווחי הקיוסקים. התיק נחקר על ידי יאחב"ל להב 433 במשטרת ישראל בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים.