ממצאי דו"ח הביקורת על השלטון המקומי מעלים כשלים בניהול תחום התיירות בעירייה, וליקויים בפעילותה להפחתת הסיכויים למעילות והונאות

אודיה שווץ פרסום: 15:01 - 04/07/22
עיריית חיפה, בניין העירייה | צילום: ד"ר אבישי טייכר, מתוך ויקיפדיה
עיריית חיפה | צילום: ד"ר אבישי טייכר, מתוך ויקיפדיה

דו"ח מבקר המדינה בנושא השלטון המקומי התפרסם היום (שני), וממצאיו מעלים כשלים בניהול עיריית חיפה. בין היתר, נמצא כי אין אף גורם האחראי לתכלל את נושא התיירות והעירייה לא הכינה תכנית אב בנושא, ישנם ליקויים בבקרת העירייה למניעת הונאות ומעילות, והיעדר נתונים אודות טיפול בהתמכרויות לסמים ואלכוהול.

אין גורם שמנהל את תחום התיירות בחיפה

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אמר בנושא ניהול תיירות כי "על הרשויות המקומיות להיערך טוב יותר כדי לממש את הפוטנציאל הגלום בענף התיירות לאחר משבר הקורונה".

הביקורת ביקשה לבדוק האם בעיריות השונות יש גורם האחראי על תחום התיירות ומהם תפקידיו. נמצא כי לא בכל הרשויות שנבדקו יש גורם ייעודי לניהול כולל של תחום התיירות, ובחיפה פועלות עמותות עירוניות לצד גורמים נוספים. נמצא כי בשל המבנה הארגוני של העיריות וחלוקת הסמכויות בתוכן ובינן לבין התאגידים העירוניים שלהן, גופי הניהול לא מתכללים את כל הפעילות בתחום ואין להם סמכויות בכל הנושאים הרלוונטיים לפיתוח התיירות, בפרט בנושא תחזוקת אתרי התיירות, שדרוגם וניקיונם – נושאים שנמצאים בסמכות יחידות אחרות בעיריות.

במסמך תכנון אסטרטגי של עיריית חיפה משנת 2018, הומלץ למנות גורם עם סמכויות מנכ"ל לצורך השלמת מחקר, הכנת תוכנית אסטרטגית וניהולה וכן למנות פורום תיירות עירוני לליווי התהליך. בפועל, כך טוענת הביקורת, לא מונה גורם כזה ולא הוקם פורום תיירות.

בנוסף, נמצא כי ניהול התיירות מופקד בידי כמה גורמים, שלכל אחד מהם תחום אחריות נפרד. שיווק ומיתוג התיירות, הפעלת מרכזי המידע לתייר וקיום סיורי תיירות – מופקדים בידי "העמותה לתיירות ונופש חיפה" – עמותה עירונית שנוסדה בשנת 1999. הדו"ח מציין כי מנכ"ל העמותה התפטר בשנת 2016, ומאז ועד למועד סיום הביקורת (דצמבר 2021) לא מונה לה מנכ"ל. עוד מציין הדו"ח כי במקביל לעמותה לתיירות, פועלים בעירייה גורמים שונים האחראים לספורט, לתרבות ולפעילות הימית – נושאים שלעיתים יש להם זיקה של ממש לתחום התיירות.

כמו כן, העירייה שכרה יועץ חיצוני לענייני תיירות הפועל במסגרת מינהלה חדשה שהקימה העירייה והחלה לפעול ב-2019, ומטרתה לתכלל את פעילות העירייה במגוון נושאים לכדי אסטרטגיה אחידה וברורה ובהמשך גם לעקוב אחר מימושה. נציין כי היועץ הוא אמיר נפתלי, מי שהיה מועמד של ראש העיר עינת קליש למנכ"ל העירייה.

המנהלה מייעצת לעיריית חיפה במגוון תחומים, בהם תיירות, כאשר גיבוש החזון והתכנון האסטרטגי ותוכניות העבודה הנגזרות מהם, נתונים באחריותם של גורמים שונים בעיריית חיפה. במקביל לאותם גורמים, צויין בדו"ח, ראש העיר מינתה עוזרת להקמה וליווי מיזמים שונים, בין היתר בתחום התיירות.

אניות תיירים בנמל חיפה | צילום: דוברות נמל חיפה
אף גורם לא מנהל את תחום התיירות. אניות תיירים בנמל חיפה | צילום (ארכיון): דוברות נמל חיפה

העירייה ציינה בפני הביקורת כי הגורם המתכלל את הפעילות בתחום התיירות הוא סגן ראש העיר, המכהן גם כיו"ר הוועד המנהל של העמותה לתיירות וגם כאחראי על יועץ התיירות.

לסיכום מציינת הביקורת, כי אין בעירייה גורם בדרג המקצועי שתפקידו לנהל את תחום התיירות ולתכלל את ההיבטים השונים הנוגעים לתחום.

העירייה מסרה בתגובה למשרד מבקר המדינה ממרץ 2022 כי "עמותת התיירות אחראית להסברה לתייר, גיבוש אירועים, סיורים ומטלות לוגיסטיות ותפעוליות בתחום התיירות ואינה אחראית לגיבוש אסטרטגיה עירונית בתחום התיירות. לכן במינהלה שהקימה העירייה (מינהלת חיפה 2030) הוגדר תחום התיירות כנושא מרכזי ביותר בבניית האסטרטגיה העירונית לשנים הבאות". עוד מסרה העירייה, כי מועצת העיר החליטה לבטל את מינהלת 2030, ונכון לעכשיו אין אף גורם שמוביל חשיבה מערכתית וראייה לטווח ארוך בתחום התיירות.

אין לעירייה תכנית אב בנושא התיירות

מבקר המדינה כתב בדו"ח כי משרד התיירות לא קבע קווים מנחים או עקרונות לגיבושן של תוכניות אב לתיירות, לתכולתן ולאופן עדכונן. בתוך כך, נמצא כי לחיפה, בדומה לערים נוספות, אין תכנית אב לשנים הקרובות.

בביקורת נמצא כי במרץ 2018 גיבשה העירייה מסמך תכנון אסטרטגי לתיירות ובו סקירה של המצב הקיים והצעות למתווה פעולה. בסוף המסמך פורטו המלצות, ובמסגרתן הוצע למנות גורם שיהיה אחראי להכנת תוכנית אסטרטגית ולניהולה, וכן הומלץ להקצות לאותו גורם את הסמכויות והמשאבים הנדרשים לו. בנוסף, הומלץ להקים פורום תיירות עירוני שייעץ ויסייע בגיבוש אסטרטגיית ניהול התיירות בעיר ובראשו יעמוד מנכ"ל העירייה או גורם אחר, וישתתפו בו גורמים רלוונטיים מעיריית חיפה, תאגידים עירוניים וגורמים חוץ-עירוניים.

הביקורת מציינת כי עד למועד סיום עבודתה, בחיפה לא הוקם פורום כזה. יחד עם זאת, בשנת 2019 החל היועץ החיצוני להכין טיוטה של תוכנית אב, שהועברה בהמשך לוועד המנהל של העמותה. יותר מחצי שנה לאחר מכן, העירייה התקשרה עם אותו יועץ גם לצורך מתן שירות למינהלה העירונית לתכנון האסטרטגי שהקימה, כאשר בין תפקידיו היה: "פיתוח, כתיבה ויישום של תוכנית פיתוח התיירות של חיפה".

עד למועד סיום הביקורת (דצמבר 2021), נכתב בדו"ח, העירייה והעמותה לא השלימו את הכנת תוכנית האב, זאת על אף שהעמותה השקיעה בהכנת הטיוטה כ-130 אלף שקלים. בנוסף, העירייה החלה לגבש יחד עם היועץ תוכנית אב למלונות בעיר ובמועד הביקורת התוכנית הועברה למינהל ההנדסה בעירייה להמשך קידומה.

העירייה מסרה למשרד המבקר כי "העמותה לתיירות לא קיבלה תמיכה ממשלתית בנושא, ובשל כך החלה עיריית חיפה לגבש בעצמה וממשאבי העירייה את תוכנית האב לתיירות בשיתוף פעולה הדוק עם מינהל ההנדסה בעירייה, וכי נכון למועד מתן התשובה יש בידיה מסמך ארוך המשמש טיוטה ראשונית. עם זאת, בשל החלטת מועצת העיר לסיים את ההתקשרות עם יועצי המינהלה, ובכלל זה עם יועץ התיירות, לא הושלמה הכנת תוכנית האב".

הביקורת ממליצה לעיריית חיפה להכין תכנית אב בנושא התיירות לשנים הקרובות.

אמיר נפתלי | צילום: רדיו חיפה
היועץ שמונה לנושא התיירות, אמיר נפתלי | צילום: רדיו חיפה

לא הוכנה תכנית עבודה כוללת לתיירות בעיר

משרד מבקר המדינה בדק אילו עיריות הכינו תוכניות עבודה לתחום התיירות לשנים 2021-2017 ובאילו נושאים הן עסקו. נמצא, כי חיפה לא הכינה תכנית לחלק מהשנים, והתוכניות שהוכנו לא נגזרו מתוכנית אב.

המבקר בדק למי מהעיריות שנבדקו יש תכניות מתאר כוללניות ואם הן עוסקות בתחום התיירות, ומצא כי לחיפה יש תוכנית מתאר מאושרת. הדו"ח מציין כי קידום התיירות לא נקבע כמטרה מרכזית בתוכנית הכוללנית, אך היא מתייחסת בהוראותיה לקידום ופיתוח התשתיות התיירותיות, קבעה אזורים בהם תפותח התיירות, וכן פירטה את שיעור השטחים המיועדים לשמש לתיירות מסך שטחי התוכנית.

בשל כך, המבקר מציע שהעירייה תגבש תוכנית אב לתיירות, אשר יכול לשמש כלי שיסייע לבחון אם התכנון המתארי נותן מענה לצרכים של העיר ואם יש צורך לעדכן אותו.

מינהל התכנון מסר למשרד המבקר כי "תמ"א 3/13 – תוכנית המתאר הארצית המפורטת לחופי חיפה וטירת הכרמל שאושרה ב-2007 מתייחסת אף היא לנושא התיירות והמלונאות לאורך חוף הים של חיפה וטירת הכרמל וקובעת אזורים להוספת שימוש תיירות ומלונאות. כמו כן, תמ"א 3/13 /א שאושרה ב-2017 מפרטת ומעדכנת את התוכנית מ-2007 ומתכננת את חלקו המערבי של הנמל וסביבתו, ובכלל זה מתוכננות פעילויות בילוי, נופש, תיירות, מלונאות ומסחר".

ממצאים נוספים בתחום התיירות

-בבדיקה של הנגשת האתרים עבור תיירים, נמצא כי האתר העיקרי של עיריית חיפה ערוך ב-7 שפות ושאר האתרים שלה ערוכים בשפה אחת (אתר הקיץ, אתר הבלוג ואתר הצלייני) – אף אחת מהשפות אינה ערבית. 

-בבדיקה נמצא כי לעיר חיפה היו תיקי היערכות לטיפול בתיירים במצבי חירום, אך היו בהם חוסרים נקודתיים של פריטי מידע נדרשים.

עמודים באתר העירייה אינם מונגשים

בבדיקה של אתר עיריית חיפה, מצאה הביקורת כי בלחיצה על מספר כותרות – התקבלו עמודים שאינם נגישים לאנשים עיוורים. בנוסף, קיימות כותרות על סיורים שחלקם מבוטלים.

כשלים בנושא מניעת הונאות ומעילות בעירייה

בארבע עיריות, בהן חיפה, התקיימה ביקורת עומק על פעולות פרטניות למניעת הונאות ומעילות. 

מניעת מעילות והונאות הקשורות בתשלומים לספקים

הביקורת מצאה כי ארבעת הרשויות המקומיות שנבדקו לעומק, בהן חיפה, פועלות באמצעים שונים כדי לצמצם את הסיכונים למעילות והונאות, אך טוענת כי יש פעולות ובקרות מונעות, מתריעות ומאתרות, שמומלץ ליישם, למשל יישום רוטציות בין בעלי תפקידים, בקרות על מהימנות הזנת הנתונים בפתיחת כרטיס ספק ובעדכונו, הוספת בקרות ממוחשבות על הנתונים של ספקים למניעת כפילות או התקשרויות לא תקינות ויצירת ממשק בין המערכות הכספיות והלוגיסטיות.

המבקר ממליץ כי חיפה תמצה את כלל הבקרות שהיא מבצעת בתחום התשלום לספקים, ותפעל לתיקון הליקויים שנמצאו בביקורת.

היעדר נתונים בנושא התמכרויות לאלכוהול וסמים | צילום (אילוסטרציה): Shutterstock

מניעת מעילות והונאות הקשורות בניהול ההון האנושי

ככלל, נכתב בדו"ח, ארבע הרשויות שנבדקו לעומק, בהן חיפה, מיישמות בקרות המאפשרות לצמצם סיכוני מעילות והונאות בניהול ההון האנושי. עם זאת, צוין כי יש פעולות ובקרות חסרות.

הביקורת ממליצה בהקשר זה, כי העיר תגבש נהלים פנימיים או הנחיות בנוגע לבקרות החסרות בתהליכי ליבה וישמרו על עקרון הפרדת התפקידים באמצעות צמצום ההרשאות הגורפות של עובדים. בנוסף, היא ממליצה להנהיג חובת יציאה לחופשה רציפה לעובדים בתפקידים רגישים ולשפר את הבקרות על תהליך פתיחת כרטיס עובד.

מניעת מעילות והונאות הקשורות בתשלומי שכר

ברשויות שנבדקו לעומק, בהן כאמור חיפה, נמצא כי באופן כללי הן מיישמות בקרות המאפשרות למנוע סיכוני מעילות והונאות בתשלומי שכר לעובדים. יחד עם זאת, נמצא כי בעיריית חיפה אין מחלקת בקרת שכר נפרדת, והבקרה מבוצעת על ידי עובדים במחלקת השכר. עוד נמצא כי חשבי שכר בחיפה יכולים להזין זכאויות שכר לחשבי שכר אחרים או לשנות פרטים לעובדים שהעסקתם ברשות הסתיימה. בחיפה חשבי שכר יכולים גם להזין זכאויות לעצמם ולקרובי משפחתם העובדים בעירייה.

בהקשר זה הביקורת ממליצה לפעול לשמירה על עקרון הפרדת התפקידים כך שחשבי שכר לא יוכלו להזין זכאויות שכר לעמיתיהם בחשבות או לשנות פרטים לעובדים שהעסקתם ברשות הסתיימה. עוד היא ממליצה כי חשבי שכר לא יוכלו להזין זכאויות לעצמם ולקרובי משפחתם העובדים ברשות.

מחסור בנתונים בנושא צריכת סמים ואלכוהול בעיר

בחודשים מאי עד אוקטובר 2021 בדק משרד מבקר המדינה את טיפול הרשויות המקומיות בתופעות הסמים והאלכוהול. המבקר מציין כי אחד מתפקידיו של המנהל היישובי ברשויות המקומיות הוא לאסוף נתונים ולמפות אותם כך שתיווצר תמונת מצב עדכנית, בין השאר לגבי היקף צריכת סמים ואלכוהול ביישוב.

הביקורת העלתה כי כל הרשויות שנבדקו ובהן חיפה, לא פועלות באופן סדור להשלמת הנתונים במטרה להקים בסיס מידע מלא ומעודכן על המשתמשים בסמים ובאלכוהול בתחומן. נמצא כי העיר לא מיפתה את התופעות ברמה היישובית ולא ערכה סקרים למיפוי התופעה ואף לא פנתה לגורם מקצועי שיספק את השירות עבורה. יחד עם זאת הדו"ח מציין כי לא תמיד יש בידי הרשויות המקומיות את הידע והיכולת לעשות זאת.

עיריית חיפה מסרה למשרד מבקר המדינה מפברואר 2022 כי קיום סקרים למיפוי התופעה מחייב שימוש בגורם מקצועי וכרוך בעלויות.

עוד עלה מהביקורת, כי ליחידת הטיפול בהתמכרויות בעיריית חיפה הוקצו 3.15 תקנים, ומתוכם לא אוישה משרה אחת. באפריל 2021 ביקש הפיקוח במשרד הרווחה לפרסם בדחיפות מכרז לעובד סוציאלי התמכרויות כדי לאייש את המשרה.

על פי נתוני הביקורת, בשנת 2019 נרשמה עלייה במספר המטופלים הכולל ובשנת 2020 נרשמה ירידה במספר המטופלים מקרב בני הנוער ובמטופלי אלכוהול. בתוך כך, הדו"ח מדווח כי ביחידה לטיפול בהתמכרויות בחיפה לא היו זמני המתנה חריגים לטיפול. עם זאת, היה צורך להגדיל את מספר המטופלים ביחידה, כדי שיתאם את תקינת כוח אדם ביחידה. משרד המבקר מציין לחיוב את זמני ההמתנה הקצרים יחסית לטיפול ביחידת ההתמכרויות בעיריית חיפה, אך טוען כי על היחידה לפעול בהתאם להנחיות הפיקוח המחוזי של משרד הרווחה ולפעול להגדלת מספר בני הנוער המטופלים ביחידה.

עוד עלה בביקורת, כי הקיצוץ בתקציב שהועבר לרשויות המקומיות עקב היעדר תקציב מדינה, הביא לכך שלרשויות המקומיות לא היה תקציב לפעילויות בנושא בין השנים 2020-2019 והן נותרו עם תקציב להחזקת כוח האדם בלבד. נמצא כי חיפה ויישובים נוספים המדורגים במדד חברתי-כלכלי גבוה, שילמו מתקציבן כדי לשמר את כוח האדם העוסק בהתמודדות עם התופעות.

הרשויות במחוז פעלו ללא תקציב

נושא נוסף שעלה בביקורת הוא כי במחוז חיפה הרשויות פעלו ללא תקציב מאושר בין השנים 2020-2018.

המחוז מסר במהלך הביקורת כי "המחוז והרשויות המקומיות שבתחומו אינם יכולים לעמוד בדרישה החוקית לאשר כל עדכון תקציב במועצת הרשות ובמחוז, זאת עקב אילוצי כוח אדם. עוד ציין כי רק כמה מהרשויות שבאחריות המחוז מבצעות עדכונים בתקציביהן באופן שוטף וכי הוא מעודד את כלל הרשויות שבתחומו לאשר תקציבי מילואים עד חודש ספטמבר של שנת התקציב.

"המחוז מסר כי הוא פועל נגד ה"תופעה" שרשויות מעבירות לאישורו תקציבי מילואים לאחר תום שנת התקציב, זאת על ידי כך שאינו מאשר את תקציבים אלו. כאמור, מחוז חיפה פרסם בשנת 2012 נוהל "טיפול בתקציב הרגיל", אך נוהל זה מתמקד באישור התקציב המקורי של הרשות המקומית ואינו כולל התייחסות לנושא שינויים שהרשויות המקומיות מבצעות בתקציב המאושר במהלך השנה".

 

תגובת עיריית חיפה תצורף לכשתתקבל.