מדברים גורדון

מדברים גורדון

h

מדברים גורדון

תוכנית ראיונות פוליטיים בהגשת רועי כץ

עם מיטב הפרשנים של רדיו חיפה