הגאון המקובל הרב רפאל מאמו

h

הגאון המקובל הרב רפאל מאמו

עם מיטב הפרשנים של רדיו חיפה