הפרלמנט

הפרלמנט

h

הפרלמנט

כל מה שחם בשולחן אחד

עם מתן אבני