06:00 - 07:00
שש בבוקר
07:00 - 09:00
איזה בוקר
09:00 - 10:00
שרון גל
11:00 - 13:00
מוסיקה
13:00 - 14:00
חזקים ביחד
14:00 - 15:00
קטן ב-2
עכשיו בשידור
מגה מיקס
18:00 - 20:00
תכנית הספורט של ישראל
20:00 - 00:00
המוסיקה של רדיו חיפה