אוהד שגב התייחס לתגובתה של ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה, בו האשימה אותו בכשלים שנעשו במהלך כהונתו כמנכ"ל העירייה, והשיב אש: "פסלה שדרוגי עובדים ללא הסבר מקצועי או חוקי"

אודיה שווץ פרסום: 19:50 - 14/05/23
אוהד שגב | צילום: רדיו חיפה
אוהד שגב | צילום: רדיו חיפה

תגובתו המלאה של אוהד שגב, מנכ"ל עיריית חיפה לשעבר, לתגובתה של ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה, כפי שנשלחה לחברי מועצת העיר:

רקע כללי! כידוע נכנסתי לתפקידי ב-19/4/2020 כאשר תקציב העירייה לשנת 2020 לרבות כל תקני כ״א אושרו זה מכבר. באופן חריג ויוצא דופן בחרה ראש העיר לאשר גם את תקציב שנת 2021 כבר בחדש 9/2020 וזאת ללא כל התייעצות איתי ו/או עם גזבר העירייה.

החלטה זאת הונחתה על גזבר העיר וצוותו תוך קביעת סד זמנים מטורף לביצוע מה שהוביל לצערי הרב להגשת תקציב, אשר לא לי כמנכ"ל עירייה, ולא למי מראשי המנהלים / האגפים לבחון כלל ועיקר את יישימותו ואת התייחסותו לצרכים ולשינויים שבוצעו או אלה אשר היו אמורים להתבצע במהלך שנת 2022 ובכלל זה נושא התאמת התקנים לתקציב / ביטוי נכון לשינויים אירגונים / הוספת תקנים וכד'.

למצער כאשר כשלים מסוימים התגלו בעניין תקני כ"א /תקצובם/ ו/או רישומם כנדרש בספר התקציב, מועצת העיר הפכה לאומתית ומה שהיה אמור להיות עניין מקצועי סטנדרטי ומקובל של עדכון תקציב הפך למשימה בלתי אפשרית עבורנו כדרג המקצועי.

"הישענותה על מכתב הפיטורין – כדי לא לאפשר לכוונותיה להיחשף"

פורום ראש העיר! אכן במהלך חודש 11/2021 יסדה ראש העיר ישיבה שבועית קבועה אשר הייתה אמורה לבחון בעיות ארגוניות וניהוליות שוטפות בכלל הנושאים העירוניים ובכלל זה נושאי כ"א. סדר יומה של הישיבה היה מוכתב על ידי ראש העיר ועל ידה בלבד וזאת מבלי להיוועץ עימי על מנת לבחון את רשימת הסוגיות והבעיות אותם אני חווה מידי יום בניהול השוטף של העירייה.

למיטב זכרוני רוב רובן של הפגישות נסובו סביב נושא השרות הניתן לתושבי העיר במחלקות העירייה השונות תוך מתן דגש על המרכז לתושב / ארנונה וכד׳ סוגיות כ"א ככל שהועלו לא עסקו כלל ועיקר בבעיות שהציפו חברי מועצת העיר וועדת הכספים אלא רק סביב איוש משרות / תקנים חסרים / ותפקוד עובדים / מנהלים…

עינת קליש | צילום: ראובן כהן, דוברות העירייה
ראש העיר עינת קליש | צילום: ראובן כהן, דוברות העירייה

פרוטוקול הישיבה נוהל בקפידה על ידי העוזרת האישית של ראש העיר – גורכובר, ולכן תמוה בעיני הדבר כי אין לגב' קליש ולו פרוטוקול אחד אשר יכול לתמוך בטענותיה. הישענותה הילדותית של הגב׳ קליש, על מכתב הפיטורין האומלל אותו הוציא לי במייל פחדני כאסמכתא, תוך כדי רמיסת זכותי הבסיסית לשימוע, בו יכולתי להשמיע את עמדתי כנגד כל הטענות המועלות נגדי, בצורה בה הן ירשמו ויתועדו, מסתברת היום לא רק כפעולה רשלנית ולא מקצועית המנוגדת לחוק, אלא גם כדי לא לאפשר לדברים חמורים בקשר להתנהלותה וכוונותיה האמיתיות להחשף".

"רשימת השדרוגים הייתה חייבת את אישור קליש"

שדרוגים: קראתי בשאט נפש, את תגובתה החצופה והשיקרית של ראש העיר, בעניין ועדת השדרוגים ועל כך נאמר "טובלת ושרץ בידה"… כל השדרוגים שניתנו במהלך תקופת עבודתי בעירייה נעשו בתהליך שקוף ובהתאם לנוהל בה נושא השדרוגים פעל בעיריית חיפה מאז ומתמיד.

זאת למעט שינוי אחד אותו הנהיגה הגב׳ קליש לראשונה בתולדות העירייה והוא – כל רשימת השדרוגים המומלצים אשר התגבשה על ידי מנהלי האגפים של העירייה, טרם אישורה בוועדה, הייתה חייבת את אישורה של הגב׳ קליש, אשר יחד עם אנשי אמונה אישרה אותם ללא יוצא מן הכלל.

יעידו על כך מנהלת לשכתה הגב׳ גלי סגל, וכמובן אנשי משאבי אנוש שריכזו את התהליך. לא זו אף זו, באופן הכי לא מוסבר ופוליטי מעת לעת נפסלו שמות של עובדים לקבלת שדרוג על ידי ראש העיר, וזאת לא תחת הסבר מקצועי ו/או חוקי, אלא ואך ורק ממניעים אישיים ומאמירות עלומות על תפקוד ירוד של העובד…. ו/או השתייכותו הפוליטית לכאורה…

גם כאן בוחרת הגב׳ קליש לזרות חול בעיני הציבור ומעוות את כל מה שנאמר והוחלט בהליכים המשפטיים האחרונים שהתקיימו לאחרונה סביב נושא זה.

לסיכום, מצערת העובדה כי מי שנבחרה ברב עצום על ידי תושבי העיר חיפה, להוביל את עיריית חיפה ואת העיר חיפה למחוזות טובים ומבטיחים, מתגלה כאדם האחרון בעולם שיכול לעשות זאת ובוחרת פעם אחר פעם להאשים את נושאי המשרה הבכירים בעירייה, את עובדי העירייה, את חברי המועצה, וזאת במקום לתת מקום לדעתם ולניסיונם של אנשים אחרים, אשר היא בעצמה בחרה למנות ולהביא למערכת, לא מתוך אילוץ אלא מתוך בחירה.

הכשלים המופיעים בדו"ח כמו כשלים חמורים אחרים אשר התגלו במהלך הקדנציה הקצרה בדו"חות המבקר, היו ברובם נמנעים ו/או מגיעים לידי פתרון מהיר לו רק הגב׳ קליש, הייתה מאפשרת לדרגים המקצועיים לעבוד ולהוביל את התחומים אשר תחת אחריותם. בזמן שהיא היתה מתרכזת בתפקידה כראש עיר אשר מתווה מדיניות, פותרת חסמים, מאפשרת וכמובן מגבה את אנשיה. אך למצער פעם אחר פעם היא בדיוק בחרה לעשות אחרת, ואת התוצאות רואים כל תושבי חיפה ומדינת ישראל".