הבגרויות במתמטיקה יתקיימו כרגיל בכל הערים, ובחלק מהערים מערכת החינוך תשבות, אך החינוך המיוחד הוחרג. איזו עיר החליטה לפעול כרגיל ואיזו תשבות? רשימת הערים באזור חיפה

אודיה שווץ, בתיה גלעדי פרסום: 22:13 - 14/05/23
כיתה | צילום (ארכיון): Shutterstock
כיתה | צילום (ארכיון): Shutterstock

העיריות השונות נערכות משעות הצהריים לקראת השביתה שתחל מחר (שני), בהוראה של מרכז השלטון המקומי, במחאה על חוק קרן הארנונה שייכנס לחוק ההסדרים.

במרכז השלטון המקומי מדגישים כי במוסדות החינוך הרגילים לא יינתנו שירותי אבטחה, גם במוסדות בהם ישנן כיתות חינוך מיוחד. בבתי הספר לחינוך מיוחד יינתנו שירותי אבטחה.

האם העירייה שלכם תשבות? רשימת הערים באזור חיפה

*בעיריות בהן תתקיים שביתה – שירותי העירייה יושבתו מחר בשעה 06:00.

חיפה

-בבתי הספר לא יפעלו מנקות ועובדי מינהלה (מזכירות ואבות בית, סייעות צמודות וסייעות רפואיות). מורים המועסקים ע"י הרשות המקומית לא ילמדו.

-המועדוניות והחוגים בבתי הספר היסודיים לא יפעלו.

-הבגרות במתמטיקה תתקיים כמתוכנן (עובדי המינהלה יגיעו לעבודתם אולם יסייעו בכיתות החינוך המיוחד/ בגרויות/ שמירה).

-בגני הילדים לא יפעלו סייעות.

-הצהרונים, המופעלים ע"י מתנ"ס נווה יוסף, יפעלו כסדרם.

-מוסדות החינוך המיוחד יפעלו כסדרם, לרבות ההסעות.

-מינהל החינוך לא יעניק שירותי קבלת קהל.

טירת כרמל

-גני הילדים ובתי הספר היסודיים יהיו סגורים.

-מוסדות החינוך המיוחד, גנים ובתי ספר, יהיו פתוחים, כולל כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ומערך ההסעות.

-בחינות הבגרות בכלל והבחינה במתמטיקה העתידה להתקיים מחר בפרט – יתקיימו כסדרן.

-לא יינתנו שירותים מוניציפליים, ובכלל זה לא תהיה קבלת קהל ומענה טלפוני בכל משרדי העירייה.

נשר

-סייעות – לא יפתחו ויגיעו לגני הילדים, אלא לבנייני הרשות המקומית ו/או למקום עליו תחליט הרשות המקומית. האמור לעיל חל על כל סוגי הסייעות למעט החינוך המיוחד שיפעל כסדרו.

-מאבטחי מוס"ח – שובתים.

-מורים המועסקים ע"י הרשות המקומית לא ילמדו בכיתות ביום זה.

-עובדי חינוך נוספים כגון ספרנים, תומכי הוראה, מזכירות, אבות בית וכו' יושבתו אף הם ולא ייתנו שירותים ולא שירותי ניקיון.

-מערך ההסעות מושבת, למעט הסעות בחינוך המיוחד שעובד כסדרו.

-בחינות הבגרות בכלל והבחינה במתמטיקה העתידה להתקיים מחר בפרט – יתקיימו כסדרן.

קריית ים

כל שירותי העירייה, בכלל זה מערכת החינוך וקבלת קהל, יתקיימו כסדרם.

קריית אתא

הלימודים בקרית אתא יתקיימו כסדרם, בכל מוסדות החינוך. לא תתקיים קבלת קהל במשרדי העירייה אך העירייה תמנע מפגיעה בציבור התושבים.

קריית מוצקין

לא תתקיים בעיר שביתה.

קריית ביאליק

לא תתקיים בעיר שביתה.

מועצת חוף הכרמל

הגנים ובתי הספר לא יפעלו.

במועצה לא יינתן מענה טלפוני ולא תתאפשר קבלת קהל.

השירותים שיפעלו כרגיל: חינוך מיוחד כולל הסעות, בחינת בגרות במתמטיקה תתקיים כסדרה, כולל הסעות, צהרונים (יפעלו בשעות הקבועות), מעון היום האזורי, ה"קתדרה" במיר"ב, מועדוניות חינוך ורווחה.

מועצת מטה אשר

המועצה תשבית את השירותים המוניציפאליים.

עכו

לא תתקיים בעיר שביתה.

עוספיה

מערכת החינוך תעבוד באופן רגיל ושגרתי (גם גני הילדים). בעירייה מציינים כי באחריות ההורים להסיע את התלמידים לבית הספר בבוקר ולאסוף אותם בסיום יום הלימודים בצהריים.

דלית אל כרמל

-הלימודים יתקיימו כסדרם. לבקשת הוועד היישובי, ראש העיר וגורמים בעירייה אישרו להחריג את החינוך. הלימודים בכל מוסדות החינוך, גם החינוך המיוחד, יתקיימו כרגיל.

-המזכירות ואבי הבית יגיעו אך לא יתנו שירות, המנקות כן.

-הסייעות יגיעו לגנים ולבתיה״ס ויעבדו כרגיל.

-הסעות חינוך המיוחד עובדים כרגיל. מערך ההסעות הרגיל יושבת, ההורים יידרשו להסיע את התלמידים.