הוועד המנהל והסנאט של הטכניון מגנים את הצעתה של חברת הכנסת לקבוע כי הנפת דגל אש"ף או הבעת תמיכה בטרור תביא להשעיה והרחקה: "ההצעה מבקשת להפוך את המוסדות להשכלה גבוהה לזרוע משטרתית"

מערכת רדיו חיפה פרסום: 08:46 - 23/06/23
ח''כ לימור סון הר מלך | צילום: דני שם טוב - דוברות הכנסת
ח"כ לימור סון הר מלך | צילום: דני שם טוב – דוברות הכנסת

הוועדה המנהל של הטכניון והסנאט יצאו בגינוי הצעתה של ח"כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית), שתובא לדיון בממשלה, לתיקון חוק זכויות הסטודנט, וקוראים לממשלה לדחות אותה.

הצעת החוק קובע כי הנפת דגל אש"ף או הבעת תמיכה במעשה טרור באקדמיה יובילו להשעיית הסטודנט למשך 30 ימים, ובמקרה חוזר להרחקה לצמיתות ושלילת תואר.

"בימים אלו", מסרו הסנאט והוועד המנהל, "נדונה הצעת חקיקה לתיקון חוק זכויות הסטודנט, המגבילה באופן בוטה את חופש הביטוי הנתון לסטודנטים ולכל אזרח, מונעת את הזכות ללימודים אקדמיים, ושוללת את הזכות להחזיק בתואר אקדמי ממי שהניף דגל וביטא עצמו במסגרת שאינה אסורה על פי חוק.

"הצעת החוק מבקשת להפוך את המוסדות להשכלה גבוהה לזרוע משטרתית, לחייב אותם לעקוב אחר הסטודנטים, לחקור את פעילותם ולהטיל עליהם עונשים אקדמיים כהרתעה מפני הבעת דעה ופעולות חוקיות שאין בינן לבין האקדמיה דבר.

"הטכניון לא יהווה גורם אכיפה הבולש אחר הבאים בשעריו, לא ינקוט סנקציות אקדמיות כאמצעי ענישה פלילי החורג מהדין המשמעתי האקדמי ולא ייתן יד לרדיפה. בלשון חוקתו וברוח ערכיו, שעריו של הטכניון יישארו פתוחים בפני כל ומבלי להפלות איש מסיבת גזע, דת, לאום, מין או בגין הבעת דעה פוליטית. כך נהג הטכניון מיום הקמתו, כך הוא נוהג וכך ימשיך לנהוג.

יד עזרא ושולמית 728_90

"סנאט הטכניון והוועד המנהל של הטכניון דוחים את הצעת החוק האמורה וקוראים לממשלת ישראל ובמיוחד לשר החינוך, ולכנסת ישראל, לעצור את הליך החקיקה באופן מידי ומוחלט".