עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא כי יש לדחות את העתירה שהגיש חיים צורי נגד ההחלטה להשעותו מראשות העיר מוצקין בעקבות כתב האישום, ולחייבו בהוצאות

בתיה גלעדי פרסום: 20:24 - 31/07/23
חיים צורי | צילום: ראובן קפוצ'ינסקי
חיים צורי | צילום: ראובן קפוצ'ינסקי

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ממליצה לדחות את העתירה שהגיש ראש עיריית קריית מוצקין, חיים צורי, נגד ההחלטה להשעותו. כך עולה מהתשובה שהגישה אמש (ראשון) היועמ"שית לבג"ץ.

כזכור, בחודש מארס הוגש כתב אישום נגד חיים צורי, המייחס לו עבירות של טוהר המידות, בהן לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, בשתי פרשיות. בעקבות כתב האישום, הוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות החליטה על השעייתו למשך שנה. צורי הגיש עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה, והאחרון החליט כי העתירה תידון עוד לפני סוף שנת המשפט הנוכחית.

בעתירה שהגיש טען צורי כי יש לבטל את השעייתו מכמה סיבות, בהן: הטענה כי החלטת הוועדה ניתנה בחוסר סמכות ובניגוד לקבוע בחוק; הטענה כי נפל פגם בהגשת כתב האישום שעה שלא הוצג אישור היועצת המשפטית לממשלה או מי מטעמה להגשת כתב האישום; והטענה כי הוועדה לא שקלה את מלוא השיקולים אשר היה עליה לשקול בהתאם לחוק והפגיעה האנושה בעותר.

חיים צורי בבית המשפט המחוזי
חיים צורי בבית המשפט המחוזי | צילום: רדיו חיפה

בתגובה לעתירה הדגישה היועמ"שית כי "קבלת העתירה והשבת מר צורי לתפקידו תביא לפגיעה קשה באינטרס הציבורי, וזאת בשים לב לעבירות השלטוניות החמורות בהן מואשם מר צורי – בהן גם עבירת השוחד – עבירות מתמשכות וחמורות, אשר נעשו כולן במהלך כהונתו הציבורית כראש עיריית קריית מוצקין ובזיקה מובהקת אליה.

"לפיכך, השבתו של מר צורי לתפקיד תוביל מאליה לפגיעה קשה בשמירה על אמון הציבור ובערכים של טוהר המידות ושלטון החוק במערכות הציבוריות".

חיים צורי בבית המשפט המחוזי
חיים צורי בבית המשפט המחוזי | צילום: רדיו חיפה

בסיכום הדברים נכתב: "לאור כלל האמור, עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא כי דין העתירה להידחות תוך חיוב העותר בהוצאות, בהיעדר עילה להתערבותו של בית המשפט הנכבד, זאת מאחר שהחלטת הוועדה היא החלטה מנומקת, שניתנה בסמכות, בהתאם להוראות החוק וההלכה הפסוקה בעניין, ואינה מקימה עילה המצדיקה התערבותו של בית המשפט הנכבד".

היועמ"שית: צורי לא יכול לנהל את ישיבת המועצה

עוד עולה מהעתירה, כי בשבוע שעבר הגישה היועמ"שית לוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות עדכון ובקשה למתן הוראות, לאחר שהובא לידיעתה כי צורי נבחר לכהן כיו"ר ישיבת מועצת העיר מכוח תפקידו כחבר מועצה.

היועמ"שית ביקשה מהוועדה להורות כי צורי אינו ראשי לכהן כיו"ר המועצה במהלך תקופת ההשעיה, תוך שציינה כי "מתן אפשרות למשיב להמשיך לכהן כיו"ר מליאת מועצת העירייה ירוקן לפיכך מתוכן את החלטת ההשעיה מתפקידו כראש העיר. זאת בין אם מבחינת מראית פני הדברים (בראי אמון הציבור) בכך שהמשיב ממשיך 'לנהל דה-פקטו את העניינים' בעירייה, ובין אם מבחינה מהותית…"

עיריית קריית מוצקין | צילום:דורון גולן
עיריית קריית מוצקין | צילום: דורון גולן

היא הוסיפה כי "מקבץ הסמכויות המתואר, ומוטת ההשפעה והשליטה הנלווית להן, מאפשר לגורם שמנהל את ישיבות מועצת העיר שליטה אפקטיבית בסדר יומה של המועצה הלכה למעשה, וכן ניתוב, תיעדוף והכוונת החלטותיה תוך השפעה רבה ומכריעה על קביעת מדיניותה".

צוין כי הוועדה טרם החליטה בנושא.

תגובתו של חיים צורי תצורף לכשתתקבל.