התכנית שאושרה משמשת כמחליפה לתמ"א 38 ובאמצעותה ניתן להוציא היתרים להתחדשות בניינית וגם מאפשרת קידום תכניות למתחמי פינוי בינוי. התכנית מאפשרת התחדשות של כ- 7,000 יחידות דיור בכ-1,500 מבנים ותוספת פוטנציאלית של כ- 24,000 דירות חדשות

בתיה גלעדי פרסום: 11:55 - 08/01/24
התחדשות עירונית בנהריה | הדמיה: סטודיו מיא מיכל יוקלה אדריכלים ושר-שמואלי אדריכלות ועיצוב עירוני
התחדשות עירונית בנהריה | הדמיה: סטודיו מיא מיכל יוקלה אדריכלים ושר-שמואלי אדריכלות ועיצוב עירוני

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה צפון אישרה את תכנית ההתחדשות הכלל עירונית לנהריה להפקדה. מדובר בתכנית הראשונה מסוגה בקידום הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובמימונה, בשיתוף עיריית נהריה.

תכנית זו לא רק משמשת כמחליפה לתמ"א 38 וכל ההטבות הנלוות, אלא גם קובעת מתחמי פינוי בינוי ומדיניות בנייה עבורם ובכך מאפשרת לאשר תכניות אלו בוועדה מקומית ללא צורך בדיונים נוספים בגופי תכנון אחרים, ובכך מאפשרת קיצור לוחות זמנים משמעותי.

התכנית מציעה מסגרת סטטוטורית להתחדשות מבני מגורים הדורשים חיזוק ומיגון בעיר, במסלול חיזוק ועיבוי, הריסה ובניה עבור בניין יחיד או מתחם בניינים. היא מאפשרת לחדש את המבנים הוותיקים בעיר, בהתאם ליכולת הנשיאה שלה. לפי התכנית, תתאפשר התחדשות של כ-7,000 יחידות דיור בכ-1,500 מבנים, ותוספת של כ-24,000 דירות חדשות לעיר, מתוכן כ-9,000 בהתחדשות בניינית שניתן להוציא עבורן היתר בנייה מכוח התכנית (במסלול חיזוק ועיבוי או הריסה והבנייה) ועוד כ-15,000 במתחמי פינוי בינוי.

התכנית נותנת למתחמי פינוי-בינוי מסגרת וודאות תכנונית, וצפי לקיצור לוחות זמני התכנון, כמו גם התכנית מרחיבה ביחס לתמ"א 38 הארצית, בכך שהיא מאפשרת בתנאים מסוימים גם חידוש בניינים שנבנו לאחר שנת 1980. בשונה מתמ"א 38, התכנית בחנה את מאפיינה הייחודיים של העיר ומציעה כלים להתמודדות עם סוגיות עירוניות רחבות בתחומה כגון שיפור המרחב הציבורי, הרחבת דרכים ותוספת מעברים ציבוריים במיקומים אסטרטגיים שיאפשרו בעתיד שיפור של הקישוריות העירונית.

בנוסף, כחלק ממסמכי התכנית, נערך גם נספח קיבולות המאפשר היערכות עירונית לנושאי תשתיות ומענה לצורכי ציבור בד בבד עם התחדשות מבני המגורים. בהתאם לנספח, קבעה הועדה המחוזית בהחלטתה כי על בסיס התשתיות הקיימות ניתן יהיה לקדם היתרי בניה באופן מיידי ל-4,000 יחידות דיור ולאחר מכן תידרש הועדה המקומית להוכיח כי קודמו תשתיות מתאימות להמשך הפיתוח.

גורי נדלר, מנהל אגף בכיר תכנון ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "נהריה היא עיר ייחודית שהמרקם העירוני שלה מוצלח ומתפקד היטב. התוכנית שאושרה מייצרת ודאות ועושה סדר בתהליכי ההתחדשות של העיר נהריה באופן שישמור על האיכות העירונית ויעצים אותה. בנוסף, התכנית תאפשר לוועדה המקומית בנהריה לאשר תכניות פינוי בינוי התואמות לתכנית הכוללת באופן עצמאי ללא צורך באישור הועדה המחוזית. אני מקווה שנראה יותר ויותר ערים שמכינות תכניות כוללות מסוג זה ומודה לעיריית נהריה וללשכת התכנון המחוזית על שיתוף הפעולה לקידום מהיר ומיטבי של התכנית החשובה הזו."