ראש עיריית קריית ביאליק, אלי דוקורסקי, יביא ביום רביעי את הצעת תקציב 2024 להצבעה. לטענת האופוזיציה, ההצעה נערכה בניגוד להנחיות משרד הפנים והם יתנגדו לה. "ראש העירייה מונע משיקולים פוליטיים ויחצניים ולא בהצגת המצב לציבור כפי שהוא״, הם אומרים והוא משיב: "האופוזיציה ממחזרת טענות ורכבת העשייה החינוכית ממשיכה לדהור להצלחות״

בתיה גלעדי פרסום: 10:11 - 02/06/24
ירון סלמן, יוסי ברבי, מימון פאר, חברי האופוזיציה בקרית ביאליק
ירון סלמן, יוסי ברבי, מימון פאר, חברי האופוזיציה בקרית ביאליק

בימים האחרונים קיבלו חברי מועצת העיר בקרית ביאליק את הצעת התקציב לשנת 2024, עם זימון לישיבה שלא מן המניין, שתתכנס להצביע על התקציב ביום רביעי, 5 ביוני.

חברי האופוזיציה, עו"ד מימון פאר וירון סלמן מסיעת חוזה חדש-לב ביאליק ויוסי ברבי מהתנועה החברתית הודיעו כי יתנגדו לתקציב באופן שהוא מובא. השבוע הם גם שלחו מכתב לאלי רגב, הממונה על המחוז במשרד הפנים, כדי שזה יפעל לתיקון התקציב.

במכתבם ציינו כי התקציב כולל סכום של כמעט 63 מיליון שקלים ״תחת ההגדרה השתתפות״, וכי ״מדובר בכספים המגיעים מהשלטון המרכזי ומיועדים לרשת אורט, בעיקר כשכר מורים, כאשר העירייה אינה אלא צינור טכני להעברת הכסף״. 

עוד ציינו כי "משרד הפנים מבקר את תקציב העירייה כבר משנת 2009 וכולל בדוחות הביקורת את הליקוי שחוזר על עצמו, כי העירייה אינה רשאית לרשום בספריה הכנסות והוצאות של רשת אורט הפועלת בתחום העיר וכי הרישום הינו 'בניגוד להנחיות לדיווח המחייבות לרשום כהוצאה רק את הסכום בו העירייה השתתפה בפועל בתקציבה של הרשת'".

לטענתם, מעבר לעובדה כי מדובר בהפרה של הנחיות משרד הפנים באשר לאופן עריכת התקציב, "הרי שמדובר גם ביצירת מצג שווא בפני התושבים, בפני חברי המועצה ובפני גורמים עסקיים שמעוניינים להתקשר עם העירייה. בנוסף, תקציב החינוך מנופח באופן מלאכותי ובניגוד להנחיות מציג בפני הציבור מצג שווא של השקעה בחינוך פר תלמיד גבוהה ממה שמושקע בפועל על ידי העירייה עצמה. כמו כן, ניפוח מלאכותי של התקציב משפיע על נתונים נוספים הנגזרים מהתקציב".

השלושה טוענים שמדובר ב"עיוות תקציב העירייה ושיפור מלאכותי וחוטא לאמת של מצבה של הרשות אשר נובע, כפי הנראה, משיקולים זרים של יחסי ציבור ופוליטיקה".

 חברי הסיעה המאוחדת, פאר וסלמן:  "לא ניתן להכניס יד לכיס של התושבים ולהפוך אותם לפרה חולבת בלי שקודם כל העירייה עצמה תתייעל ותפעל להפחית הוצאות, לצמצם בכוח אדם מיותר, ולקדם פיתוח שיגדיל את ההכנסות. מדובר בתקציב ללא בשורה לתושבי העיר. מחד, העלאת ארנונה מטורפת, ומאידך, משרד הפנים מתריע בכל שנה על הכשלים בתקציב, והעירייה מתעלמת. ראש העירייה מונע משיקולים פוליטיים ויחצניים ולא בהצגת המצב לציבור כפי שהוא״. 

מעיריית קרית ביאליק נמסר: ״משרד הפנים מאשר מדי שנה את תקציב העירייה כאשר הוא כולל את תקציב החינוך העל יסודי המנוהל עבור העירייה על ידי רשת אורט. קריית ביאליק גאה להיות במקום הראשון בארץ בין העיריות בהשקעה פר תלמיד בחינוך לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. האופוזיציה ממחזרת טענות ורכבת העשייה החינוכית ממשיכה לדהור להצלחות״.

אלי דוקורסקי | צילום: ראובן קפוצ'ינסקי
אלי דוקורסקי | צילום: ראובן קפוצ'ינסקי