ב-8 במאי גילו תושבים עירניים שבמשך כמה ימים נכרתו עצים בשטח המחצבה ולטענתם הכריתה נעשתה ללא היתר חוקי. בהתערבותם, פקיד היערות עצר את הכריתה ופרסם את בקשת הרישיון לצורך הגשת ערר. פעילת הסביבה חנה יריב: ״אנחנו מניחים שמדובר בשיטת הסלמי"

בתיה גלעדי פרסום: 10:24 - 06/06/24
השטח במחצבה הישנה בו נכרתו העצים בחודש מאי 2024 | צילום: חנה יריב
השטח במחצבה הישנה בו נכרתו העצים בחודש מאי 2024 | צילום: חנה יריב

ארבעה חודשים אחרי שפעילי סביבה תושבי נשר הצליחו לרשום הישג במאבקם נגד חברת כלל נכסי נדל"ן ולעצור כריתת 3,658 עצים, הם גילו שבאותו מתחם ממש, מתחם המחצבה, נכרתו עצים במשך כמה ימים ולטענתם הכריתה נעשתה ללא היתר חוקי, כיוון שלא ניתן זמן להגיש ערר בנושא.

רק כאשר פעילי הסביבה פנו לפקיד היערות זה עצר את הכריתה ופרסם את בקשת הרישיון לצורך הגשת ערר. בבקשה – לה התנגדו חנה יריב והחברה להגנת הטבע – חברת כלל מבקשת רישיון לכריתת 328 עצים ו-19 עצים להעתקה. 

״אנחנו מתרשמים שכל הזמן כלל נדל"ן משנה את דעתה לגבי מה היא רוצה לכרות״, כתבה בערר חנה יריב עליו חתומים עוד 19 אנשים. עוד טענה כי התכנון לקוי באופן שלא ניתן לסמוך עליו כעל בסיס לאישור כריתה. 

כאמור, חברת כלל ביקשה מפקיד היערות במשרד החקלאות אישור לכריתה של 3,658 עצים ולהעתקה של 236 עצים בשטח המיועד לבניית מתחם כלל. התושבים הגישו ערר לאחר שבסקר העצים שהוגש ואושר בשנת 2016 דובר על 779 עצים לכריתה, 23 עצים להעתקה ו-1,089 לשימור. פקידת היערות קיבלה את השגות התושבים ודרשה לבצע התאמות ותיקונים בסקר העצים להיתר.

שטח המחצבה לפני כריתת העצים. דצמבר 2023 | צילום: חנה יריב
שטח המחצבה לפני כריתת העצים. דצמבר 2023 | צילום: חנה יריב

חנה יריב, מה מטריד בבקשה העדכנית?

יריב: ״אנחנו מניחים שמדובר בשיטת הסלמי, פעם זה ופעם זה, כי זה עשרה אחוז בערך ממה שביקשו בפעם הקודמת. אמנם עכשיו זה לא 3658 עצים, אלא 328 עצים לכריתה, רק שהפעם הם הוסיפו עצים שבפעם הקודמת לא היו, כמו 29 עצי חרוב שהוא עץ מוגן ואפשר להעתיק אותו. הם הוסיפו גם חמישה עצי זית לכריתה ו-17 להעתקה. למה לא להעתיק את כולם?".

 מה היה לא תקין בהתנהלות? 

״הם כרתו במשך כמה ימים המון המון עצים, מבלי לפרסם רישיון להשגות. עצרו את העבודות רק לאחר שפנינו לפקיד היערות. עכשיו המקום נראה לגמרי אחרת. לפני כמה ימים פרסמו רישיון חדש לאותה כריתה, אותו מספר רישיון ובנוסף העתקה של 19 עצים, כולל עצים עם ערך מוגן".

פעיל הסביבה אריק דרובוט שהצטרף גם הוא לערר, מוסיף: ״כרתו עשרות עצים לפי הרישיון שהתקבל באופן לא תקין, כיוון שמשרד החקלאות לא נתן לנו זמן להשגות. עלינו על זה ב-8 במאי, וזה קרה בשבוע שקדם לכך. לא ברור איך, אבל הרישיון התקבל ללא זמן להשגות. מקווים שעכשיו פקיד היערות יקבל את ההשגות שלנו".

משותפות כלל תעשיות, אפריקה מגורים ושיכון ובינוי נמסר: "פרויקט אגמי הכרמל עתיד להיות רובע המגורים, המסחר והתעסוקה החדש של העיר נשר, אשר נועד לתת מענה לצמיחה המתמשכת של העיר. הפרויקט יכלול שטחים ירוקים רבים ושטחים שהוקצו לטובת שימור ההיסטוריה הטבעית של האזור לרווחת תושבי העיר. הפרויקט מנוהל בכפוף לכל הרישיונות וההיתרים ועל פי חוק. כל טענה אחרת תלושה מהמציאות".

ממשרד החקלאות נמסר: ״הנושא מצוי בהליך השגה, ומשכך בשלב זה לא נוכל להרחיב אודותיו״.