חברת המועצה הילה רובין שלם טוענת שהעירייה פוגעת בניהול תקין מאחר והיא לא מקיימת את ישיבות המועצה במועד שנקבע. במקרה אחר היא טוענת שחברי מועצה פועלים למנוע ממנה לשמש יו"ר ועדת הביקורת בהנחיית ראש העיר. מהערייה נמסר: "העתירות יתבררו בבית המשפט" 

בתיה גלעדי פרסום: 20:06 - 06/06/24
יעקב פרץ והילה רובין שלם | צילום: ראובן קפוצ׳נסקי, ענבל שמחי
יעקב פרץ והילה רובין שלם | צילום: ראובן קפוצ׳נסקי, ענבל שמחי

העתירה הראשונה עוסקת בהפרת ההחלטה מישיבת המועצה הראשונה לקדנציה, לפיה ישיבות המועצה יכונסו ביום הרביעי הראשון של כל חודש. לטענת רובין, העירייה לא מקיימת את ההחלטה באופן עקבי, ובכך פוגעת בניהול התקין של העיר, בפומביות הישיבה וביכולת חברי המועצה למלא את תפקידם כראוי. העתירה הוגשה בסיוע עמותת עורכי דין למנהל תקין. 

העתירה השנייה עוסקת בכך שחברי מועצה מסוימים, הפועלים בהנחיית ראש העיר, כך לפי רובין, משמשים כאופוזיציה בתחפושת וזאת במטרה למנוע מרובין שלם לשמש כיו"ר ועדת הביקורת העירונית, ובכך לפגוע בשקיפות ובביקורת האמיתית. 

לדברי סיעת הילה שלם והתושבים: ״הרי ברור לכל שאין ליעקב פרץ מועצה לעומתית ושכל חברי המועצה להוציא את חברי סיעת הילה שלם והתושבים, הינם חברי קואליציה ושותפים של ראש העיר ולכן מגיע להילה רובין שלם, על פי חוק ובהתאם להיותה סיעת האופוזיציה היחידה והאמיתית במועצה, להיות יו"ר ועדת הביקורת העירונית״. 

בעתירתה נכתב: ״למרבה הצער, גם לאחר מערכת הבחירות האחרונות התברר כי ראש העירייה, וחברי המועצה התומכים בו – בלוק של 12 חברי מועצה- לא השכילו להפנים את החוק והפסיקה בכל הקשור לייצוג היחסי וליחסי אופוזיציה קואליציה. הם בחרו שוב לעשות דין לעצמם ולפעול כגוש אחד לנשל את האופוזיציה האמיתית מהייצוג היחסי המגיע לה, ולפגוע ביכולתה למלא את תפקידה הדמוקרטי במסגרת הכללים שקבעה השיטה״. 

בתוך כך, רובין שלם השתתפה השבוע בדיון של ועדת הפנים בכנסת, שם העלתה את הנושא לדיון ציבורי ודיברה על האתגרים והקשיים הנובעים מהתנהלות העירייה ומחברי המועצה המדוברים ועל הרצון לקיים מנהל תקין דמוקרטי ומייצג את התושבים, "ללא טריקים ושטיקים", כדבריה. 

"המאבק הזה אינו רק למען סיעת הילה שלם והתושבים, אלא למען תושבי קרית אתא כולם ולמען ניהול תקין ושקוף של העירייה. החוק אינו ברמת המלצה ולכן אנו נמשיך לפעול בנחישות על מנת להבטיח שמועצת העיר תפעל בצורה הוגנת ושוויונית, בהתאם להחלטות שהתקבלו ולחוק״, אומרת רובין שלםץ

מעיריית קרית אתא נמסר: "העתירות יתבררו בבית המשפט".