לאחר סיור וישיבות משותפות סוכם עם מנכ"ל הכרמלית אבישי הדר, כי הצוות השוויצרי יגיש הצעה ראשונית למתווה התיקון וההחלפה של קרונות הכרמלית. ההצעה תוגש בתוך מספר שבועות ותילמד על ידי הנהלת הכרמלית.

אודיה שווץ פרסום: 14:19 - 22/02/17