בית המשפט גם הורה על צירופו של היועץ המשפטי לממשלה להליך, וקבע כי יגיש לה בכתב את עמדתו בתוך יומיים. היועץ המשפטי לממשלה צפוי להתנגד לעמדת חיפה כימיקלים.

מערכת רדיו חיפה פרסום: 14:20 - 22/02/17