בכך קיבל בית המשפט במלואן את טענות הנמל בנוגע לחובות עבר שצברה בז"ן. בשנת 2009 חדלה בז"ן לשלם לנמל דמי תשתית בגין פריקת נפט, משום שלטענתה היא איננה מקבלת תמורתם שום שירות. כמו כן, מ-2009 ועד היום העבירה בז"ן לנמל ערבויות בנקאיות בסכום של 120 מיליון שקל במקום תשלום, זאת עד לבירור הסוגיה בבית המשפט.

אודיה שווץ פרסום: 12:33 - 27/02/17