במסגרת הפרויקט, יוחלפו מבני הרכבת הישנים במגדל מגורים מרווח ומודרני. השבוע הוציא מינהל ההנדסה בעירייה היתר חפירה לפרויקט הבנייה הראשון מתוך השלושה, המתוכננים בקרית שפרינצק – רחוב אמיל זולא, מורדות הכרמל הצרפתי, ורחוב יציאת אירופה.

אודיה שווץ פרסום: 10:52 - 29/03/17