בשלב זה נותר במכל חנקן בלבד, שאינו נחשב חומר מסוכן. במקביל, הודיע המשרד להגנת הסביבה לעיריית חיפה, כי הוא אינו מתנגד למתן רישיון עסק לחיפה כימיקלים

אודיה שווץ פרסום: 10:43 - 19/09/17

בעקבות קביעת המשרד להגנת הסביבה, לפיה מערך האמוניה מסכן באופן בלתי קביל את האוכלוסייה ואין להשתמש בו, נסגר אתמול המכל ורוקן לחלוטין מאמוניה. ריקון מכל האמוניה בוצע בשני שלבים: הראשון היה איוד האמוניה, באמצעות הסרת הבידוד וחימום המכל בעזרת מפוחים ומים. על ידי פעולות אלו רוקן המכל מאמוניה נוזלית, ונשארה רק האמוניה הגזית. בשלב השני בוצעה דחיקה של אדי האמוניה באמצעות חנקן. האמוניה הקלה שהיתה במכל יצאה, ובתוכו נוצרה תערובת של אמוניה ואדי חנקן. תערובת זו הועברה ללפיד לסילוק בטיחותי באמצעות שרפת התערובת, ומשזו הושלמה כבה הלפיד. כעת, נותר במכל חנקן בלבד, שאינו נחשב חומר מסוכן.

מכל האמוניה | צילום: באדיבות אור אשכנזי

נוסף על כך, מסר אתמול המשרד להגנת הסביבה לעיריית חיפה, כי הוא אינו מתנגד למתן רישיון עסק למפעל חיפה כימיקלים. המשרד ציין, כי למפעל היתר פליטה, היתר הזרמה לים והיתר רעלים (נכון להיום, רק עבור ריקון מכל האמוניה; א"ש), וכי המשרד ימשיך לפעול להבטחת עמידת המפעל בתנאים הקבועים בהיתרים אלה ובתנאים נוספים – ככל שייקבעו בהמשך.

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "הבטחנו וקיימנו. מתחילת השנה אמרתי מעל לכל במה שמכל האמוניה יפסיק את פעילותו ויהפוך למכל אמוניה ז"ל. עם השלמת ריקון המכל אנחנו גאים על כך שניתן להכריז על תום עידן מכל האמוניה במפרץ חיפה, והסכנות הקשורות בו לא יאיימו יותר על תושבי חיפה והקריות. אני מודה לצוות המקצועי של המשרד שעשה ימים כלילות וליווה את התהליך המורכב הזה מתחילתו ועד סופו".

סגן השר להגנת הסביבה, ח"כ ירון מזוז: ״כיליד חיפה ותושב הקריות, אני גאה ומברך על ריקון המכל. השר ואני הובלנו מהפכה אמיתית כנגד כל המפקפקים, ואנחנו נמשיך להוביל ולהילחם במפעלים המזהמים ללא פשרות. זאת רק הסנונית הראשונה״.

בעיריית חיפה בירכו את השר אלקין, "על הרגע ההיסטורי". בהודעת העירייה נמסר, כי היא "מקווה שתימצא הדרך הבטוחה להמשך פעילות המפעל הצפוני. סגירת המכל היא ההוכחה לכך, שרק עבודה משותפת של כלל הגורמים – הממשלה, העירייה וארגוני הסביבה – מניעה באמת תהליכים לטובת הציבור".