הוועדה קבעה, כי הפרויקט לא זו בלבד שלא יפגע בתושבי השכונה, אלא אף ייטיב את מצבם

אודיה שווץ פרסום: 12:06 - 28/09/17

בשורה משמחת למאות המשפחות הממתינות לתחילת ביצוע פרויקט פינוי-בינוי ברל כצנלסון: ועדת הערר דחתה את הערר שהגישו חברי מועצת העיר חיפה מיכי אלפר וטלי משולם נגד הפרויקט. הוועדה התרשמה מחוות דעתו של מהנדס הוועדה המקומית, שהוצגה בעל פה במהלך הדיון בוועדה, וכן ממצגת ובה פרטי הבקשה ונושאי התחבורה והחניה, הנסמכים על חוות הדעת. בנוסף קבעה הוועדה, כי הפרויקט לא זו בלבד שלא יפגע בתושבי השכונה, אלא אף ייטיב את מצבם.

הפרויקט | הדמיה: פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

"חשוב לי להדגיש שאני רואה בפרויקט, באופן שבו הובא לאישור בוועדה המקומית, מהווה פגיעה קשה בתושבי השכונה ובאפקט שייצר עבור פרויקטים נוספים שכה חשובים לעיר", אמר אלפר, "כנבחר ציבור שהעיר חיפה חשובה לו, עשיתי את ההשתדלות המתבקשת והתוצאה לא תלויה בידי. בכל זאת, נלמד את ההחלטה ועל פי חוות הדעת שמצויות בידי, על פיהן אין שום סיכוי לצלוח הליך שיפוטי של עתירה מנהלית. הפגמים שנפלו בהליך האישור והטעיית חברי הוועדה בשיעור של אלפי מטרים ובנושאים מהותיים נוספים עושים שם לא טוב להתנהלות מנהל הנדסה וחבל שכך".

אביהו האן, חבר מועצת העיר מסיעת הירוקים, שהגיש ערר ראשון אשר בעקבותיו הגיעה התוכנית לדיון מחודש בוועדה המקומית: "החלטנו לא להצטרף לערר הנוכחי. חשנו שהוועדה המקומית עשתה את המינימום הנדרש כדי שהבקשות יאושרו על פי חוק, ולא מצאנו לנכון להגיש ערר. למרות זאת, לדעתנו יש מקום שמינהל ההנדסה יבחן בצורה מעמיקה כיצד להרחיב את פתרונות מבני הציבור לתושבי נוה שאנן, ולשפר את פתרונות התחבורה הנדרשים לשכונה".