המשמעות היא, שכעת תוכל הוועדה שמינה שר הפנים לבחון הקמת מועצה תעשייתית, במקביל לבחינת האפשרות לחלוקת ההכנסות לרשויות נוספות הסמוכות למתחם

אודיה שווץ פרסום: 14:24 - 28/09/17

בג"צ דחה את עתירת הרשויות המקומיות הסמוכות למתחם בזן, שדרשו למנוע את בחינת הקמת מועצה תעשייתית במקום. ראשי עיריות חיפה, קרית אתא, נשר וראש המועצה האזורית זבולון, עתרו נגד כוונת ועדת החקירה הגאוגרפית שמינה שר הפנים, אריה דרעי, לדון בהקמת מועצה תעשייתית במתחם. בהחלטתו ביטל בג"צ את טענתם, וביטל את צו הביניים שמנע את המשך הדיונים בחודשים האחרונים, משום שמדובר בעתירה מוקדמת.

מפעלי התעשייה במפרץ | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

המשמעות היא, שכעת תוכל הוועדה לבחון את אפשרות הקמתה של מועצה מקומית תעשייתית במתחם בז"ן, במקביל לבחינת האפשרות לחלוקת ההכנסות לרשויות נוספות הסמוכות למתחם.