במכתב ששלחו למנהל המחוז, העלו ההורים טענות קשות, על "נטישת החינוך הפתוח, האלימות המתגברת בבית הספר, והמשבר העמוק בצוות המורים". ממשרד החינוך נמסר: "אנו מגבים את התהליכים החינוכיים, נמשיך לקיים דיאלוג עם המנהלת ועם ההורים, לפתרון המשבר"

אודיה שווץ פרסום: 23:52 - 16/01/18

סערה בבית הספר הפתוח בנוה שאנן: הורים לתלמידים בבית הספר, שלחו מכתב למנהל המחוז במשרד החינוך, ד"ר סער הראל, ובו תלונות על המנהלת, גלית אמסלם. בין השאר טענו ההורים במכתבם, כי לאחר כניסתה לתפקיד, "התרחשו תהליכים עקביים של נטישת החינוך הפתוח, אלימות מתגברת בבית הספר, ומשבר עמוק בצוות המורים".

מנהל המחוז, ד"ר סער הראל | צילום: משרד החינוך

לטענת ההורים, במכתב תשובה שקיבלו הבהיר להם מנהל המחוז, כי מנהלת בית הספר תמשיך לקבל תמיכה, גיבוי וליווי מקצועי מתוך אמון, ו"תמשיך לנהל שיח פתוח ורגיש עם ההורים" – נוהל שלטענתם, כלל אינו מתקיים. בנוסף, ציינו ההורים כי לטענתם "המחוז נוהג באופן של 'הפרד ומשול'", והם "מצרים שזו הדרך שבה בוחר המחוז לנקוט". ממשרד החינוך נמסר: "אנו מגבים באופן מוחלט את התהליכים החינוכיים שמקיימת הנהלת בית הספר יחד עם הצוות החינוכי. עם זאת, נמשיך לקיים דיאלוג פתוח ומכבד עם מנהלת בית הספר ועם הנהגת ההורים, לליבון כלל הסוגיות והאתגרים הקיימים. אנו מאמינים כי רק דיאלוג כן, תוך התמקדות במשימות ובאינטרסים המשותפים להורים ולצוות הניהולי גם יחד, עשוי להוביל לפתרון המשבר, לתיקון ולצמיחה".

בתגובה, שלחו מורי אתמול בית הספר מכתב למנהל המחוז ולנציגי ההורים. "אנו, מורי בית הספר הפתוח הדוגלים בערכים המצוינים במכתב הנ"ל, יוצאים נגד הדרך בה נאמרו הדברים וחולקים על תוכנו", כתבו במכתבם, "לנגד עינינו קיימים הילדים וטובתם, ואין זה מרצוננו או תפקידנו לקחת חלק במאבק המדובר. הדברים שנכתבו במכתב יו"ר העמותה אינם מייצגים את הצוות. אנו מאמינים כי שיח מסוג זה, ראוי שיתנהל בהתאם לשפה המקובלת בבית הספר. צוות בית הספר תומך במנהלת בית הספר ובטוח ומאמין כי בקהילת בית הספר הפתוח לה שותפים אנשי צוות, הורים והנהלה, תמצא הדרך המיטבית והמקובלת לעבוד בשיתוף פעולה, כפי שנהגנו כל השנים".