במסגרת העתירה מבקשים בעלי זכויות מקרקעין במורדות הכרמל המערביים להורות על קביעת תוכנית חדשה לחלוקת שטחים

אודיה שווץ פרסום: 11:28 - 06/10/19

בעלי זכויות מקרקעין במורדות הכרמל המערביים בחיפה הגישו עתירה מינהלית נגד ראש העירייה, עינת קליש והוועדה המקומית לתכנון ובנייה. במסגרת העתירה, שהוגשה בערב ראש השנה, מבקשים העותרים – באמצעות עוה״ד הדר טל ואסף עירוני ממשרד ש. פרידמן – מבית המשפט להורות על קביעת תוכנית חלוקה חדשה במורדות לינקולן ותל אהרון.

מזה כשני עשורים שנעשים ניסיונות לקדם תכנון מפורט בקרקע המיועדת למגורים במורדות לינקולן ובתל אהרון. לאחר התנגדויות של מאות אזרחים משכונות אחוזה ורמת אשכול, קיבלה הוועדה המחוזית בשנת 2014 את עמדת העירייה להעביר את קטע התוכנית של מורדות לינקולן ותל אהרון לתכנון מחדש.

עינת קליש | צילום: רדיו חיפה
עינת קליש | צילום: רדיו חיפה

שנה לאחר מכן, בפברואר 2015, נחתם הסכם בין העירייה לבעלי זכויות קרקע שנשאו בנטל עלויות התכנון בשכונה, בו התחייבה העירייה לקדם את התכנון מחדש ב"מהירות ויעילות". לטענת העותרים, בשנים שעברו התוכנית החדשה לא התקדמה בשלביה. מאחר ועד היום התוכנית לא נדונה בוועדה המקומית, ופניות לראש העירייה החדשה לא נענו בחצי שנה האחרונה, לא נותרה ברירה בידי בעלי זכויות המקרקעין והם פנו לבית המשפט.

״כולם מודעים לצו השעה להוספת יחידות דיור, במיוחד באזורי הביקוש", נטען בעתירה, ״אנחנו נדהמים כל פעם מחדש מאוזלת היד של הרשויות בקידום קרקעות לבנייה עם פוטנציאל לאלפי יחידות דיור. החיפאים מכירים היטב את העובדה שמורדות הכרמל המערביים מיועדים לבנייה עוד מתקופת המנדט הבריטי. במהלך 20 השנים האחרונות קודמו תוכניות לאפשר את הבנייה בתיאום מלא ובהנחיית העירייה. אחרי שתוכנית כבר הופקדה בוועדה המחוזית בשנת 2013, חזרה בה הוועדה המקומית ונקבע כי אזור מורדות לינקולן ותל אהרון יעבור תכנון מחדש. אנחנו מייצגים עשרות בעלי קרקע שהתייאשו מהתמשכות הליכי התכנון. בעלי הקרקע ממתינים כחצי שנה להתייחסות של ראש העיר החדשה לגבי קידום התוכנית שלהם ולאחר שלא קיבלו כל תשובה, ובהתחשב בכך שלא נראה באופק לוח זמנים אמיתי ויעיל לקידום הליך התכנון, לא נותרה להם ברירה אלא לבקש לפנות בעתירה לבית המשפט המחוזי בבקשה לקבלת סעד".