התכנון כולל הקמת שלוש בריכות מים רדודות שישמשו כמערכת אקולוגית המותאמת לקינון עופות מים ולצמחיה הנדירה באזור. בכוונת הרשות להנגיש את המתחם לפארק הקיים

אודיה שווץ פרסום: 11:43 - 19/11/19
פארק נחל הקישון | הדמיה: יעד אדריכלים, עבור רשות נחל הקישון
פארק נחל הקישון | הדמיה: יעד אדריכלים, עבור רשות נחל הקישון

לאחר שתוכנית "פארק מורד נחל הקישון" אושרה, החלה רשות נחל הקישון בתכנון פארק צפרות בחלקו הדרום מערבי של המתחם. התכנון כולל הקמת שלוש בריכות מים רדודות שישמשו כבית גידול לח ומערכת אקולוגית המותאמת לקינון עופות מים ולצמחיה הנדירה והייחודית באזור.

כיום האתר לא נגיש לציבור, ובכוונת רשות נחל הקישון להנגיש אותו ולחברו לפארק הקיים. זאת על ידי הקמת גשר הולכי רגל, שבילי הליכה ומסתורים לצפייה בציפורים. לטובת הציבור יותקנו עמדות מידע ושילוט שיסבירו על מיני החי והצומח במקום.