בעיריית חיפה דוחים את הביקורת על צמצום כוח האדם: "תיעדוף נכון ומושכל, עבור מערך מקצועי מסייע ומתן מעטפת מיטבית ככל שניתן לתלמידים"

אודיה שווץ פרסום: 15:56 - 18/03/20
כיתה ריקה | צילום (אילוסטרציה): Shutterstock
צילום (אילוסטרציה): Shutterstock

עיריית חיפה מגיבה לביקורת בעקבות שליחתם של מאות עובדים, ובהם מורות ומורים שאינם מחנכים, לחופשה ללא תשלום על רקע מגיפת הקורונה.

"עיריית חיפה פועלת על פי הנחיות והוראות משרדי הפנים והאוצר, המורות כי הרשויות יעבדו במתכונת מצומצמת בלבד, ולצורך כך יעסיקו רק עובדים חיוניים המוגדרים כעובדים המגויסים לטובת הסיוע הישיר של העירייה להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה", נאמר בהודעת העירייה, "בהמשך להנחיה זו, ניתנה לרשויות האפשרות להעסיק רק מכסה מצומצמת של עד 30 אחוז מעובדי העירייה, כולל רווחה, חינוך, שירות פסיכולוגי, מוקד עירוני ועוד. עובדי בית חולים בני ציון לא נכנסו תחת ההוראות של משרדי האוצר והפנים בשל החובה כי בית החולים ימשיך לתפקד כסדרו".

"לגבי צוותי ההוראה בכיתות י'-י"ב המועסקים על ידי עיריית חיפה", נכתב, "ביצענו חשיבה מקצועית וזיהינו את הצורך במתן מענה לתלמידים, במיוחד בעת הזו. זו אמירה אחראית ותיעדוף נכון ומושכל של עיר שהקצתה 88 אחוז מתוך מצבת כח האדם המותרת לטובת מנהלים, מחנכים, יועצים, קב"סים ופסיכולוגים עבור מערך מקצועי מסייע, ומתן מעטפת מיטבית ככל שניתן לתלמידים, כל זאת כאמור על פי הנחיות הגורמים הממשלתיים. עיריית חיפה תמשיך ותפעל בהתאם לכל הוראה שתוחלט על ידי משרד החינוך והגורמים הרלוונטיים וכן בהתאם להתפתחויות ולשינויים בתקופה זו".