ועדת המשנה לתכנון ובנייה תדון בהתנגדויות לתוכנית, לפיה גם יוקם במתחם מבנה חדש לדיור ולמסחר, בהן בשל טענות לפגיעה בזכויות ההיסטוריות של הבעלים הקודם

אודיה שווץ פרסום: 11:03 - 24/06/21
הנוף מהמרפסת בדירתו של הרב חיון | צילום: שירות רדיו חיפה
ואדי סאליב | צילום: שירות רדיו חיפה

לוועדת המשנה לתכנון ובנייה הוגשה בקשה לשימור מבנה קיים והקמת מבנה חדש בוואדי סאליב, הכוללים 34 יחידות דיור ומסחר, תוך שינוי ייעוד הקרקע, הגדלת זכויות בנייה, ושינוי הוראות וגובה בנייה. המבנה הוקם בשלהי המאה ה-19 בטיפולוגיית בית ליוואן – מבנה בעל חלל המאפשר צפייה אל המרחב הסמוך לו, הגן, החצר הפנימית או הנוף, תוך שמירה על נוחות של מתחם מוצל ומוגן.

מזה עשרות שנים המבנה נטוש ומצבו הפיזי ירוד. במהלך תקופת ההפקדה הוגשו חמש התנגדויות, בין השאר על ידי מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל, שציין כי התוכנית פוגעת בזכויות ההיסטוריות של בעליה הקודם של החלקה, שהפך לטענתם לפליט שרכושו הופקע, ללא פיצוי. כמו כן, המבנה לא תוחזק לטענתם בצורה נכונה בכוונת תחילה, כמו מבנים נוספים בשכונה, וכי התוכנית פוגעת בנוף ומתעלמת מאופי השכונה.

מכבי קרית מוצקין 320_100

המתנגדים הוזמנו להשמיע את טיעוניהם בפני הוועדה, והמלצות צוות מהנדס העיר יגובשו לאחר שמיעת ההתנגדויות ודיון פנימי בין חברי הוועדה. לאחר גיבוש ההמלצות, תובא התוכנית לדיון נוסף בוועדה המקומית.