חברות מועצת העיר, סופי נקש ושרית גולן דורשות לדעת אם סוחרים המצהירים על תמיכתם בראש העירייה קיבלו שטחים גדולים יותר, לכאורה, לעומת סוחרים אחרים

אודיה שווץ פרסום: 10:27 - 05/10/21
שוק תלפיות, הבוקר | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה
שוק תלפיות | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

חברות מועצת העיר חיפה, שרית גולן וסופי נקש הגישו שאילתה בנושא שוק תלפיות, חלוקה מחדש של דוכנים לסוחרים, וחשש לכאורה למתן טובות הנאה בקרב ועד סוחרי השוק.

"כידוע לכל, עיריית חיפה משקיעה עשרות מיליוני שקלים בשיפוץ מבנה שוק תלפיות, כאשר בהתאם לתוכנית שהוצגה במועצת העיר ואושרה, בסופו של תהליך יוכלו סוחרי השוק לשוב ולפעול בקומת המסחר התחתונה", נכתב בשאילתה. 

"נמסר לנו, כי העירייה פעלה להקצאה מחדש של השטחים בקומת המסחר, כאשר סוחרים מסוימים – המצהירים פעם אחר פעם על תמיכתם בראש העירייה – קיבלו שטח גדול יותר, לכאורה, לעומת סוחרים אחרים, כאשר לא ברור מהי הרשימה שבבסיסה נקבעה חלוקה זו. עוד נודע לנו, כי בכוונתכם לחתום על הסכמים, או שכבר נחתמו, כאשר דמי השכירות שישולמו יהיו על פי דין שכירות מוגנת ולא שכירות בשוק החופשי.

סופי נקש | צילום: תום וקנין
סופי נקש | צילום: תום וקנין

"יוזכר, כי תהליך ההקצאה מחדש של שטחים חדשים ומשופצים שבבעלות העירייה ועל חשבונה, הוא הליך שיש לנהלו על פי כל כללי המינהל התקין, תוך נקיטה בכללי השוויון והצדק, ומבלי שהדבר ייתפס כטובת הנאה. אומנם, חלק מהסוחרים שוהה בשוק מזה שנים רבות, אך זאת ללא הליך הקצאה תיק או כל מסמך אחר שיבסס את שהייתם במקום, והענקת זכות קניינית בשטח מצד העירייה שלא לפי הכללים המקובלים. 

"החשש כי במהלך הליך ההקצאה הוענקו טובות הנאה שעניינם תמיכה פוליטית בראש העירייה מתגבר על רקע העובדה, כי במהלך החודשיים האחרונים פוזרו שלטי תמיכה בראש העירייה עם תוכן מאיים נגד חברי מועצה מהאופוזיציה ברחבי שוק תלפיות, בשמם של סוחרי השוק. מעבר לתוכן המאיים, הרי שהצבת השלטים היא בניגוד לחוק העזר ונתלו ללא אישור של הגורמים העירוניים. הגדיל אף לעשות חבר מועצה מסיעת ראש העירייה, שפרסם פוסט התמיכה של תושב שהציב את השלט, המעודד השמת שלטים שלא כדין. לא למותר לציין, כי הבניין – שכתובתו סירקין 38 – נמצא בדיונים לשיפוץ חזיתות ותקציבים רבים מופנים לשיפוץ השוק, ויש חשש למתן טובה הנאה אסורה".

שרית גולן | צילום: מיכה בריקמן
שרית גולן | צילום: מיכה בריקמן

במסגרת השאילתה מבקשות גולן ונקש לקבל את רשימת כל הסוחרים שהוקצה להם שטח מחדש במבנה השוק, בחלוקה לפי קומות ולפי גודל השטח שהוקצה, ולדעת על בסיס אילו קריטריונים בוצעה החלוקה וכיצד נבחן המידע לעניין החזקה קודמת של דוכן בשוק. עוד הן מבקשות לדעת, מי היה שותף להחלטה לתת את השטח בשכירות מוגנת ולא בשכירות בשוק החופשי, שלטענתן היתה מסייעת לעירייה לקבל הכנסו גבוהות יותר, ומדוע סוגייה זו לא הובאה לאישור מועצת העיר; האם תליית השלטים שנתלו שלא כדין טופלה, והאם חולקו דוחות לסוחרים ולתושבים שתלו השלט שלא כחוק. "נבקש לדעת כמה דוחות ניתנו במסגרת אכיפה זו, וכמה מתוכם לסוחרי השוק", נכתב עוד, "ולקבל רשימת כל המועדים שבהם קיימה ראש העירייה או ממלא מקומה, נחשון צוק פגישות עם יו"ר ועד סוחרי השוק, נציגים אחרים בוועד או כל סוחר אחר בשוק או כל בן משפחה אחר שלהם, או כל מחזיק נכס באזור שוק תלפיות. נבקש לקבל העתק סיכומי הישיבות הללו".