הוועדה המחוזית אישרה את התוכנית, המשלימה את תכנון נמל המפרץ ומקצה שטחי מסחר, פנאי ונופש מסביב למעגנת שביט. חנ"י: "צעד חשוב ומשמעותי לחיזוק הכלכלה המקומית והלאומית", רשות נחל הקישון: "הציבור הפסיד, נערער"

אודיה שווץ פרסום: 17:43 - 20/12/21
המתחם הלוגיסטי בעורף הנמל | הדמיה: משרד גורדון אדריכלים
המתחם הלוגיסטי בעורף הנמל | הדמיה: משרד גורדון אדריכלים

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה אישרה היום (שני) סופית את התוכנית המפורטת למתחם אחסנה ולוגיסטיקה חדש בעורף הנמל. בכך, הושלם כלל התכנון לנמל המפרץ החדש. במסגרת הדיון נשמעו התייחסויות מצד משרדי הממשלה, נציגי ציבור ונציגי עמותות וארגוני סביבה, וכן נשמעה התייחסות ח"כ אלון טל.

התוכנית אושרה תחילה בוועדה המחוזית חיפה בחודש יולי 2020. לאחר מכן אושרה גם בוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית, אחרי שהוגשו מספר עררים, בין השאר על ידי רשות נחל הקישון. ועדת המשנה לעררים דחתה פה אחד את הערר ואישרה את התוכנית בחודש אפריל השנה, אך החזירה את הדיון בנושא הצורך בתסקיר השפעה על הסביבה לפתחה של הוועדה המחוזית. 

הוועדה קיבלה את חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה, שקבעה כי התוכנית לא נדרשת בהכנת תסקיר על הסביבה, ובכך נתנה הוועדה את אישורה הסופי לתוכנית להקמת מתחם לוגיסטי חדש במפרץ חיפה, שייתן מענה לנמלי חיפה.

התוכנית, שביוזמת חברת נמלי ישראל (חנ״י), היא על שטח כולל של 1,400 דונם, והיא מאפשרת בינוי של כ-700 אלף מ"ר לטובת הקמת שטחי אחסנה ולוגיסטיקה. התוכנית כוללת מספר מתחמי אחסנה, אפשרות להקמת מסוף מטענים רכבתי, וכן גישה ישירה למערכת הדרכים הארצית באמצעות דרך חיבורי נמל המפרץ, המוקמת בימים אלו. שטחים אלו מיועדים במסגרת תוכנית המתאר הארצית "שימושי נמל עירוניים" (תמ"א 13/ב/1) לטובת אחסנה ולוגיסטיקה, כפעילות התומכת בעורף נמלי חיפה. 

נוסף על כך, התוכנית מסדירה את השטחים שסביב מעגנת שביט, המרינה הקיימת של חיפה, ומקצה לה שטחים לטובת מסחר, פנאי, נופש וספורט ימי בהיקף של כ-21 אלף מ"ר. התוכנית תאפשר את פיתוחה והתפתחותה של המרינה, שטרם מימשה את הפוטנציאל התיירותי והעירוני הגלום בה. 

כמו כן, התוכנית המצויה בסמוך לשטחי פארק מורד נחל הקישון ושפך נחל הקישון לים, קובעת הנחיות נופיות וסביבתיות לממשק שבין שטחי האחסנה לשטחי הפארק שיפותחו בעתיד, התוויית שבילי אופניים, והסדרת חניות לטובת באי הפארק. כמו כן, כוללת התוכנית שימור של עצים רבים בשתי חורשות אקליפטוסים המצויות בין פארק מורד נחל הקישון לשטחי האחסנה החדשים, ומרחיבה מעט את המרחב בין שטחי הנחל לאזורים המיועדים לפיתוח. 

ממלא מקום מתכננת הוועדה המחוזית חיפה, רונן סגל: "מדובר בתוכנית חשובה לגיבוש מפרץ חיפה, המשלימה את הרצף התכנוני, לצד פארק מורד נחל הקישון. התוכנית מהווה בשורה בכך שהיא מאפשרת את העורף הלוגיסטי הנדרש לתפקוד יעיל של נמל המפרץ החדש והנמלים הוותיקים".

יצוין כי התוכנית נערכה על ידי אדר' דורית שפינט מחברת גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ.

המתחם הלוגיסטי בקישון | צילום: רשות נחל הקישון
המתחם הלוגיסטי בקישון | צילום: רשות נחל הקישון

מרשות נחל הקישון נמסר בתגובה למתן פטור מתסקיר איכות סביבה לחנ״י: ״הוועדה החליטה לפטור את תוכנית המחסנים של חנ״י, הצמודים לנחל הקישון, מהצורך בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה. המפסיד העיקרי מהחלטה זו הוא הציבור, שיקבל בצמוד לפארק הקישון מחסנים בגובה של 35 מטר ומתחמי מכולות.

״מאכזבת עמדתם של כל משרדי הממשלה, שלא רואים את טובת הטבע והציבור לנגד עיניהם. נציגי השלטון המקומי, המכירים מקרוב את צרכי הציבור, עם נציג ארגוני הסביבה היו היחידים שתמכו בעמדתה של רשות הנחל.

״תושבי חיפה והמפרץ רווי התשתיות זכאים לפארק ירוק רחב ידיים שמשמר שטחים פתוחים עם מגוון צומח וחי נדירים. לתוכנית חברת נמלי ישראל להקמת מחסנים צמוד למלחת הקישון הנדירה יש חלופות מיקום רבות במרחב, ואילו לנחל קישון אין חלופה אחרת.

״אם היה נערך תסקיר השפעה על הסביבה, הוא היה בוחן באופן מקצועי ומעמיק את ההשלכות הסביבתיות האמיתיות של תוכנית המחסנים, ובוחן חלופות אחרות למיקומם. ליכולת הציבור ליהנות ממשאבי הטבע יש משמעות וחשיבות לא פחותה משיקולים כלכליים של רווח כספי. אנו נמשיך לפעול לטובת שמירה על משאבי הטבע ולטובת זכות הציבור ליהנות מהם. פנינו לעתירה".

מחברת נמלי ישראל נמסר: "הוועדה המחוזית לתכנון ובניה בחיפה אישרה צעד נוסף בקידום תוכנית לפיתוח עורף הנמל, שצפוי ליצור עשרות מקומות עבודה לתושבי חיפה והאזור.

"תוכנית פיתוח פארק נמלי ישראל בצמוד לנמלים היא צעד חשוב ומשמעותי בפיתוח מטרופולין חיפה והמפרץ לטובת חיזוק הכלכלה המקומית והלאומית. התוכנית תביא להקמת פארק לוגיסטי ראשון לחיפה והסביבה, פיתוח שטחים איכותיים לטובת השרשרת הלוגיסטית בהשתלבות עם פארק ירוק לפנאי ונופש עבור התושבים.

"חברת נמלי ישראל תמשיך לקיים את תפקידיה ולפעול ככל הניתן ליצירת איזון בין כלל הצרכים, כפי שנכון וראוי לעשות הן מבחינה משקית והן מבחינה סביבתית וחברתית, שהם עקרונות היסוד לקיימות ופיתוח בר קיימא".