06:00 - 07:00
שש בבוקר
עכשיו בשידור
איזה בוקר
09:00 - 10:00
שרון גל
10:00 - 13:00
כולנו יחד עורף חזק
13:00 - 14:00
עורף חזק
14:00 - 15:00
קטן ב-2
15:00 - 18:00
כולנו יחד עורף חזק
18:00 - 20:00
תכנית הספורט של ישראל
20:00 - 00:00
כולנו יחד עורף חזק