ועד העובדים וההסתדרות טוענים כי העירייה לא קיימה את פסק הדין שניתן בחודש ספטמבר בנוגע להגדרת תפקידן של הסייעות, ודורש להטיל עליה קנס

אודיה שווץ פרסום: 17:36 - 28/05/23
בניין עיריית חיפה | צילום: עומר מוזר
בניין עיריית חיפה | צילום: עומר מוזר

ועד עובדי העירייה והסתדרות העובדים הגישו בקשה לבית המשפט, בבקשה שיקבע כי העירייה ביזתה את פסק הדין שניתן בנוגע לסייעות, ולהטיל עליה קנס עד לביצוע ההחלטה.

כזכור, חוסר ההסכמה בין העירייה לוועד העובדים בנוגע למעמדן של הסייעות היה בין הגורמים שהובילו לסכסוך עבודה מתמשך, ולבסוף ניתן פסק דין, לפיו על העירייה היה להעביר את הסייעות והמלוות ממתכונת עבודה שעתית להעסקה בדירוג דרגה, תוך דירוגן במתח דרגות של שש עד שמונה.

לדבריהם של העותרים, בחלוף שמונה חודשים העירייה נמנעה מלקיים את פסק הדין. "ממועד פסק הדין, פנו נציגי ארגון העובדים לנציגי משאבי אנוש של העירייה ואף קיימו עימם מספר ישיבות במטרה להעביר את כלל הסייעות והמלוות מההעסקה שעתית להעסקה בדרך של דירוג דרגה", נכתב. "אולם בפועל, על אף חלוף שמונה חודשים, נמנעת העירייה מלבצע את התחייבותה במסגרת פסק הדין תוך שהיא מותירה כיום 163 מלווים בהסעות כעובדים שעתיים ונמנעת מלהעבירם לדירוג דרגה".

עוד נכתב: "יובהר כי רק השנה, קלטה העירייה כ-10 מלווים בהסעות תוך שהיא קולטת אותם כעובדים שעתיים ולא בדירוג דרגה, בהתאם להתחייבות העיריה במסגרת פסק הדין. מעבר לכך מעסיקה העירייה 14 סייעות חינוך מיוחד ו-38 סייעות בגני ילדים במתכונת העסקה שעתית ולא באמצעות דירוג דרגה מכח פסק הדין".

בעקבות כך, כאמור, מבקשים הארגונים להטיל על העירייה "סנקציה כספית בשיעורים מוגדלים ולקצוב אותו בגין כל יום שביזיון בית הדין נמשך". עוד ביקשו כי למרות שמדובר בהסכם קיבוצי – בית המשפט יטיל על העירייה את ההוצאות.

תגובת עיריית חיפה תצורף לכשתתקבל.

06:00 - 07:00
שש בבוקר
07:00 - 09:00
איזה בוקר
09:00 - 10:00
אקטואליה ב-9
10:00 - 12:00
המסיבה
12:00 - 13:00
הפרלמנט
13:00 - 14:00
המוסיקה של רדיו חיפה
14:00 - 15:00
קטן ב-2
15:00 - 18:00
מגה מיקס
עכשיו בשידור
שידור חי | סטאד ראן - מכבי חיפה
23:00 - 06:00
רצועת הלילה