לפני כשלושה חודשים התריע מנהל בית הלוחם חיפה כי הם עשויים לאבד את הכסף לבניית המבנה אם הכסף לא ימומש. השבוע מועצת העיר אישרה את הקצאת השטח

אודיה שווץ פרסום: 16:30 - 08/06/23
יואב רמתי | צילום: תום וקנין
יואב רמתי | צילום: תום וקנין

מועצת העיר חיפה אישרה השבוע הקצאת קרקע לבית הלוחם חיפה – ארגון הפועל לסיוע לנכי צה"ל – עבור בניית מבנה.

בחודש פברואר פורסם ברדיו חיפה כי מנהל בית הלוחם, ניסים חסין, פנה במכתב ליו"ר ועדת המשנה להקצאות, יואב רמתי, ובו כתב כי הארגון עשוי לאבד תרומה משמעותית שנועדה לבניית המבנה אם התרומה לא תמומש בחודשים הקרובים.

בתחילת מארס אישרה ועדת המשנה להקצאות את הקצאת הקרקע עבור בית הלוחם, בעקבות בקשה דחופה של רמתי לכנס אותה.

"בשעה טובה ההקצאה לבית הלוחם אושרה", אומר רמתי. "כזכור, קיבלתי פניה בפברואר 2023 מבית הלוחם שההקצאה בעניינם מעוכבת. כינסתי מיידית את ועדת ההקצאות בראשותי שדנה והחליטה לאשר את ההקצאה. פניתי לראש העיר לאשר את ההחלטה במועצת העיר ולשמחתי ההצעה סוף סוף אושרה. אני מקווה שהמקרה יילמד ולהבא מקרים בעלי חשיבות מעין זו יאושרו מיידית ללא עיכוב".