ראש העיר הודיע לחברת תשתיות אנרגיה (תש"א) על ביטול רישיון עסק לחוות המיכלים, לאחר שהקימה עשרות מבנים ומיכלים ללא היתר, המשמשים לאחסון חומרים מסוכנים בצמידות לבנייני מגורים. בתש"א הופתעו מהצעד

אודיה שווץ פרסום: 10:18 - 16/04/24
חוות המיכלים | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה
חוות המיכלים | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

ראש העיר יונה יהב חתם אתמול (שני) על ביטול רישיון עסק לחברת תשתיות אנרגיה (תש"א). הודעת ראש העיר מגיעה לאחר הליך שימוע שנערך לחברה בעקבות בחינה של המצב התכנוני בחוות המיכלים, ממנו עולה כי הוקמו עשרות מבנים ומיכלים ללא היתר בניה כדין, המשמשים בחלקם לאחסון חומרים מסוכנים, בצמידות לבנייני מגורים, מתחמי עסקים ובילוי הומי אדם.

במסמך סיכום הליך השימוע שהועבר לחברה, מציין ראש העיר, כי בבסיסה של ההחלטה עומד אינטרס העל של שמירה על ביטחון הציבור, בטיחותו ובריאותו ומניעת פגיעה קרובה לוודאי בחיי אדם, גופו ורכושו. קל וחומר הדברים מקבלים משנה חשיבות לאור המתיחות הרבה, השורה על אזורינו כעת. 

יהב: "כי במצב הדברים המפורט באריכות במסמך השימוע והעובדה כי מאוחסנים חומרים מסוכנים בהיקפים ובכמויות משמעותיות בסמיכות לאזורי מגורים, מתחמי עסקים ובילוי הומי אדם, מתחדדים הצורך והחובה בנקיטת כל הפעולות הנדרשות לשם הגנה על שלום הציבור ובטיחותו ולפיכך לא ניתן לאשר את המשך הפעלת העסק במתכונת בה הוא פועל כיום".

ראש העיר מוסיף "במסמך יצוין ויובהר, כי העירייה התריעה בפני חברת תש"א על החובה לבצע הסדרה במקום, תוך כדי מתן אורכות חוזרות לביצוע ההסדרה וכן הבהירה לחברה מהן המשמעויות המשפטית, הציבוריות, הביטחוניות והבריאותיות במתן הרשאה להפעלת העסק במתכונת ובנסיבות המתקיימות בעת הזו. אשר על כן, החליטה עיריית חיפה על ביטול רישיון העסק של חברת תש"א על כל המשתמע מכך".

מחברת תש"א נמסר לרדיו חיפה כי פעולתו של ראש העירייה יונה יהב התקבלה בהפתעה מוחלטת: "החברה תלמד את ההחלטה ומשמעויותיה ודרכי התגובה האפשריות. יש להדגיש כי חוות המיכלים בחיפה מהווה מתקן תשתיות אסטרטגי למדינת ישראל ובעיקר לגופי הביטחון, בייחוד בעת הזו הכה גורלית, בה לרציפות אספקת תזקיקי הנפט ישנה חשיבות עליונה. ככלל, מתקני האחסון של חברת תשתיות אנרגיה בנויים על פי התקנים הבינלאומיים הנהוגים בתעשיית הנפט ומופעלים בהתאם להנחיות הרגולציה המחמירות ביותר בכל הקשור לבטיחות וכיבוי אש, לאיכות סביבה, לתפעול ותחזוקה, ולבנייה".

סגנית ראש העיר, שרית גולן, לשעבר יו"ר איגוד ערים להגנת הסביבה: "ראש העיר יונה יהב ממשיך בנחישותו להילחם בתעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה. הדרך להבריא את חיפה והמטרופולין כולו הוא בהוצאת התעשייה המזהמת שבמשך שנים רבות פעלה ללא הפרעה. אני מצפה ממשרדי הממשלה לתמוך במהלך כדי להבטיח את שיקום קרית חיים".