ועדת הכספים תדון ביום ראשון בתקציב העירייה לשנת 2024, העומד על סך 3.8 מיליארד שקל. בשנה שעברה עמד התקציב על 2.9 מיליארד שקל. גורם בעירייה: "אין בשורה גדולה בתקציב הרגיל וגם לא הפיתוח, מדובר בשנת מעבר והתארגנות"

אודיה שווץ פרסום: 07:59 - 03/06/24
בניין עיריית חיפה | צילום: עומר מוזר
בניין עיריית חיפה | צילום: עומר מוזר

ביום ראשון תדון ועדת הכספים בתקציב העירייה לשנת 2024 שיעמוד על סך של 3.8 מיליארד הכולל את תקצוב בית החולים בני ציון (ללא בית החולים התקציב עומד על 3.2 מיליארד שקל). התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2024 גדל בסכום של כ-248 מיליון שקל לעומת שנה קודמת, אז עמד על 2.9 מיליארד שקל (עלייה של 10 אחוז). העליות הינן בסעיפי ההנהלה בסכום של כעשרה מיליון שקל,  עליה של חמישה מיליון שקל במנהל הכספים, עליה בתקצוב נושאים שונים ב-128 מיליון שקל ועליה של כ-27 מיליון שקל בסעיפי הרזרבה. גם תקצוב בית חולים בני ציון עלה בסכום של כ-53 מיליון שקל. 

תקצוב השכר לשנת 2024 הינו 1.4 מיליארד שקל – עלייה של 65 מיליון מיליון בהוצאות שכר לעומת השנה הקודמת. תקציב מנהל החינוך עומד על 603 מיליון שקל, תקציב מנהל התפעול עומד על 235 מיליון ורושם עלייה של 47 מיליון שקל בסעיפי התפעול לעומת שנה קודמת. תקציב הרווחה יהיה 273 מיליון שקל עם עלייה של עשרה מיליון שקל, התקציב של מנהל ההנדסה עומד על 27 מיליון שקל ותקציב הספורט על 14 מיליון שקל כשהוא רושם ירידה בסך חמישה מיליון שקל. כמו כן, נרשמה ירידה בתקצוב התאגידים בעשרה מיליון שקל. 

תקציב הפיתוח עומד על 526 מיליון שקל. התקציב הינו מצומצם יחסית, מקורות המימון של התקציב מהכנסות ממשלה, היטלי השבחה, אגרות והיטלים וקבלת הלוואות בסך כ-128 מיליון שקלים. במסגרת תקציב הפיתוח יונגשו מבנים, תשתיות ומבני חינוך, שיפוץ חזיתות, קירוי שוק הפשפשים, הכנת תוכנית התחדשות עירונית לקרית חיים מזרחית וקרית שמואל, ביצוע תשתיות בפרויקטים של התחדשות עירונית, ביצוע דרגנועים ברחבי העיר, שיקום גשרים, מבני דרך וקירות תומכים, שיפוץ שער פלמר, שיפוץ בתי ספר, פיתוח שכונות חדשות והתחדשות עירונית, חידוש חדרי אומנים בתיאטרון חיפה וכן השקעה בכרמלית – חידוש מלאי פסי צבירה, טיפול בסדקים לאורך רצפת המנהרה והגנת סייבר לכל מערכות הכרמלית.  

גורם בעירייה: "אין בשורה גדולה בתקציב הרגיל וגם לא הפיתוח, מדובר בשנת מעבר והתארגנות. ההנהלה מתחילה לעבוד מיד עם סיום התקציב הזה על תקציב 2025".