מערכת רדיו חיפה פרסום: 10:00 - 09/12/17
00:00 - 20:00
השידורים יתחדשו במוצאי יום כיפור
20:00 -