כך הודיעה הנהלת חברת חיפה כימיקלים לעובדים, שעשויים לצאת לחופשה ולאחריה לחל"ת

אודיה שווץ פרסום: 12:42 - 14/08/17

סערה בקרב עובדי חברת חיפה כימיקלים, בעקבות הודעת החברה לפיה גם פתרון למשבר אספקת האמוניה לא יאפשר את חזרתו של המפעל לפעילות רגילה בזמן הקרוב. מהחברה נמסר לארגון "כוח לעובדים", המייצג את עובדי המפעל, כי אין באפשרותה להמשיך ולשלם לעובדים המושבתים את שכרם. בנסיבות אלו, הפתרון האפשרי הוא יציאה לחופשה, בהתאם לימי החופשה שצברו העובדים, ולאחר מכן יציאה לחופשה ללא תשלום. מחר צפויה להתקיים פגישה בנושא.

מפעל חיפה כימיקלים | צילום: רדיו חיפה

בתגובה להודעת הנהלת חיפה כימיקלים, נמסר מוועד העובדים: "אין גבול לחוצפה ול'חסכנות' של ההנהלה. ההנהלה דורשת שאת הקפאת הפיטורים יממנו העובדים מכיסם, בימי החופשה שלהם! הנהלת חיפה כימיקלים התחייבה ליו"ר ועדת הכספים, כי תקפיא את מכתבי הפיטורים לעובדים למשך שלושה שבועות. עתה מתברר כי הודעת ההקפאה היתה למראית עין בלבד; במפגש עם ועד עובדי החברה המאוגדים בכוח לעובדים, דרשה ההנהלה כי את תקופת ההקפאה יממנו העובדים מכיסם באמצעות פדיון ימי החופשה. מבדיקת הוועד מול ועדת הכספים עולה, כי לא לכך כיוון היו"ר, ח"כ משה גפני, ושאין ממש בהודעת ההקפאה".

מהנהלת החברה נמסר: "המפתח להחזרת המפעל הצפוני לעבודה ולמניעת פיטוריהם של מאות עובדים ואלפי נותני שירותים נוספים נמצא בידיו של יונה יהב. אם יהב יחזיר את רישיונות העסק לצינור ולמפעל, וייתן היתרי בניה למתקני חוק אוויר נקי, אזי סלולה הדרך לפתיחה מידית של המפעל. אם יהב ימשיך בסירובו הבלתי חוקי, הנושא יידון במשך תקופה ארוכה – ועל כן העובדים יפוטרו ו/או חלקם ייצא לחל״ת, לתקופה ארוכה. החברה שילמה משכורות לכלל עובדיה במשך חמישה חודשים ואינה יכולה להמשיך בכך אפילו יום אחד מעבר להארכה, שניתנה על פי בקשת ועדת הכספים. יתרה מכך, החברה אינה יודעת איזה פתרון ייבחר, אם ייבחר, וכמה זמן יידרש ליישמו".