חברי הוועדה סיירו במתחם והביעו התנגדותם להצבת מכולות, מחשש לפגיעה בנוף. בעירייה הגיבו להיעדרותו של וטרמן: "בסיור השתתפו מטעמנו בכירים באגף התכנון, בשירות המשפטי ובאגף הרישוי"

אודיה שווץ פרסום: 14:04 - 05/02/18

ועדת המשנה לתכנון ובנייה בחיפה, ערכה אתמול סיור בשטח הצמוד לקישון, במטרה למנוע הצבת מכולות בסמוך לנחל. חברי הוועדה התרשמו מהנזק שייגרם לנוף כתוצאה מהצבת מכולות במתחם, זאת לאחר שבחודש נובמבר הורדה מסדר היום של הוועדה בקשתה של חברת נמלי ישראל (חנ"י), לחדש את ההיתר לשימוש חורג לאחסנת מכולות בשטח שיועד לסלילת דרכים. יצוין כי מדובר בעשרה דונמים המיועדים לאחסנה, מתוך מתחם המתפרש על פני 95 דונם.

סיור חברי הוועדה, אתמול בקישון | צילום: באדיבות ירון חנן

מהסיור נעדר מהנדס העיר, אריאל וטרמן. לטענת העירייה, לא היה צורך בנוכחותו של וטרמן, משום ש"העירייה יוצגה בסיור על ידי נציגים בכירים של האגף לתכנון עיר, השירות המשפטי ואגף הרישוי, שנתנו הסברים וענו על שאלות המשתתפים. בנוסף, הדיון בנושא יימשך במסגרת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה".

מכבי קרית מוצקין 320_100

חברת מועצת העיר, שרית גולן, החברה בוועדה, הביעה את התנגדותה לקיום דיון בנושא, בטענה כי אחסנת מכולות לגובה תיפגע בנוף. "מכולות בשטח זה יחסמו את הנוף מהקישון לכרמל, וההרס האקולוגי הצפוי הוא משמעותי", אמרה גולן, "יש לתת את השטח הזה לציבור ולהציע לחנ"י שטח חלופי. רק אם הדבר יהיה בלתי נמנע וחנ"י לא תסכים לוותר על השטח, יש לאחסן בו מכוניות – ולא מכולות".

השטח המדובר – מכולות או מכוניות? | צילום: שירות רדיו חיפה