ראש העירייה יונה יהב אימץ את התקנה החדשה של משרד הפנים, בנושא הטבות לחיילי מילואים. ההנחה תובא לדיון ולאישור מועצת העיר

אודיה שווץ פרסום: 10:49 - 26/03/18
חיילי מילואים | צילום: מילנר משה, לעמ
חיילי מילואים | צילום: מילנר משה, לעמ

ראש עיריית חיפה, יונה יהב, החליט לאמץ את התקנה החדשה, עליה חתם בתחילת החודש שר הפנים אריה דרעי, לפיה רשאית מועצה מקומית לקבוע הנחה בשיעור של עד חמישה אחוזים מסכום הארנונה, על מחזיק בנכס שהוא חייל בשירות מילואים פעיל. בעקבות החלטת ראש העירייה, יובא הנושא, עם אישור התקנה באופן סופי ופרסומה ברשומות, לדיון בישיבת מועצת העיר, במטרה לאשר את מתן ההטבה. יצוין כי חברת מועצת העיר, שרית גולן-שטיינברג, הגישה הצעה לסדר בנושא, שהיתה אמורה לעלות לדיון בישיבתה הבאה של המועצה.

"חיילי המילואים נקראים בעתות חירום אל הדגל, על מנת להגן על מדינת ישראל ועל עם ישראל, תוך שהם עוזבים את משפחותיהם ואת מקום עבודתם, ועושים זאת ללא כל היסוס", אמר יהב, "על כן, חובה עלינו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו, על מנת להשיב להם טובה ולסייע להם לשאת בעול".