התוכנית תאתר מגרשים ציבוריים הזמינים לתוספת מוסדות חינוך, תתייחס לפערי נגישות בשל הטופוגרפיה, ותבחן התאמה בין פריסת המוסדות והקהילה המתגוררת באזור

אודיה שווץ פרסום: 11:31 - 11/03/21
עינת קליש וסיגל ציוני | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה
עינת קליש וסיגל ציוני | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

עיריית חיפה מקדמת תוכנית אב מקיפה למוסדות חינוך בעיר. על פי העירייה, התוכנית עתידה לסייע לה לתכנן באופן מושכל את פיתוחה של מערכת החינוך העירונית בעשור הקרוב, תוך הצבת סטנדרטים ברורים לאיכותה ולתנאיה. את התוכנית מובילות ראש העירייה, עינת קליש ומחזיקת תיק החינוך, סיגל ציוני והיא מגובשת על ידי צוות בראשות משרד מתכנני הערים גבריאלי-סגל, ובשיתוף מינהלי ואגפי העירייה השונים, לרבות מינהל החינוך, מינהל ההנדסה, המרכז למחקר כלכלי וחברתי ואגף המיחשוב ומערכות המידע.

התוכנית נועדה לתת הערכה מעודכנת ומושכלת לצרכים הצפויים במרחב החינוכי עבור גני ילדים, בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים בשנים הבאות, ולהמליץ על ארגון ופרישת מבני החינוך בעיר.

תכנית האב משלבת את החזון החינוכי של העיר עם התשתית הפיזית המתוכננת למוסדות החינוך בה. במסגרת זו, מתייחסת התוכנית להיבטים שונים, כגון בחינת אופי המערכת הרצויה – גודל בית ספר רצוי בעיר, קירבה פיזית בין גני ילדים ובתי ספר לשם יצירת רצף חינוכי, חיזוק מערכת החינוך העירונית לעומת מערכת החינוך הפרטית, וכדומה.

היבט נוסף שעליו מתבססת התוכנית הוא מצאי השטחים הציבוריים הקיימים והמתוכננים בעיר, לאור מבנה העיר והנגישות המאפיינת אותה ולאור תוכניות הפיתוח העירוניות שמקודמות בה. בין השאר, התוכנית תאתר מגרשים ציבוריים הזמינים לתוספת מוסדות חינוך, תתייחס לפערי נגישות בשל הטופוגרפיה, ותבחן התאמה בין פריסת המוסדות והקהילה המתגוררת באזור.

על מנת להעריך את צרכי העיר לחינוך בעשור הקרוב, תייצר התוכנית תחזית של מספר התלמידים הצפוי בעיר לשלוש, חמש ועשר השנים הבאות, על בסיס הגידול הטבעי הצפוי. לתחזית זו תתווסף הערכת הצרכים העתידיים, שינבעו מבנייה חדשה למגורים, הנמצאת בתהליכי תכנון בכל רחבי העיר. נוסף על כך, תסתייע התוכנית בקבלת מידע ונתונים מצד בעלי עניין, הכוללים קובעי מדיניות, אנשי מקצוע והורים מעורבים, לשם הבנת האתגרים והאפשרויות הקיימים בעיר כיום.

לאור העקרונות ותחזית הצרכים, תציע התוכנית את התכנון המתאים למענה על צרכי מערכת החינוך בעיר לשנים הבאות, בפירוט על פי כל שכונה, ותמליץ על מגרשים פוטנציאליים לבינוי מוסדות חינוך לעשור הקרוב. המלצות התוכנית יתורגמו לתוכנית העבודה העירונית, וישפיעו על בקשות התקצוב שתגיש העירייה למשרד החינוך, לפיתוחה העתידי של מערכת החינוך בעיר.

אירוע שיתוף ציבור בו תוצג התוכנית יתקיים באמצעות ה"זום" ביום רביעי, ה-17 במרץ, בשעה 17:30.